Leśnicy rozpoczęli obchody 100. Rocznicy Powstania Lasów Państwowych


Ceremoniał leśny, hymn Lasów Państwowych, mundur i kordelas, to cztery symbole tradycji, tożsamości i wspólnoty polskich leśników. W roku rozpoczęcia obchodów 100-lecia Lasów Państwowych zyskają nowy wymiar, który połączy współczesne potrzeby nowoczesnego leśnictwa z historią i pamięcią tych, którzy tworzyli podwaliny dzisiejszego leśnictwa w Polsce.

 

Odnowione symbole

Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie, wprowadzające do użytku wewnętrznego Ceremoniał Lasów Państwowych. Specjalny zespół fachowców, który został powołany do jego opracowania, przedstawił Dyrektorowi również propozycję nowego wzoru munduru.

– Uzyskaliśmy zgodę na wdrożenie go do testowania. Projektując „galówkę”, kierowaliśmy się rozporządzeniem w tej sprawie z 1930 r. – mówi b, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, szef zespołu, który opracował nowy Ceremoniał Lasów Państwowych i wzór munduru.

Najważniejsze odznaczenie jakim jest Kordelas Leśnika Polskiego również zyskał nowy wymiar. Honoruje się nim pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. Zespół opracowujący nowy wzór, opierał się na Rozporządzeniu Rady Ministrów „O umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów administracji lasów państwowych” z 1 marca 1930 roku.

Jak udało nam się ustalić zaplanowano powrót do tego odznaczenia w formie trzystopniowej. Przed II wojną światową, konkretny stopień kordelasa, przysługiwał poszczególnym grupom pracowników Lasów Państwowych i był noszony do munduru.

Nadanie sztandaru

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach po raz pierwszy uroczystość według zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego nowego ceremoniału odbyła się już 7 lipca.

– To było dla nas leśników podwójne święto. Pożegnaliśmy dotychczasowy sztandar RDLP w Katowicach, przygotowany i przypominający 50. rocznicę powstania katowickiej Dyrekcji i jednocześnie byliśmy świadkami nadania nowego sztandaru, który w swej wymowie jest bardziej uniwersalny i nie nawiązuje do żadnej konkretnej daty – mówi Magdalena Świtka, rzecznik prasowy RDLP w Katowicach.

Podczas tej uroczystości odsłonięty został także pomnik w hołdzie leśnikom, pomordowanym przez totalitaryzmy – hitlerowski i sowiecki oraz ku czci i pamięci leśników torturowanych i zamęczonych w katowniach UB i SB.

Regionalny Dzień Leśnika

Oficjalne obchody 100-lecia Lasów Państwowych zostały rozpoczęte podczas Ogólnopolskiego Dnia Leśnika 12 lipca w Starym Sączu. Dwa dni później uroczystości regionalne zaplanowali leśnicy RDLP w Katowicach.

Rozpoczęto je od złożenia wieńców pod pomnikiem Powstań Śląskich przez Józefa Kubicę, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w asyście Damiana Siebera, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Zastępców Dyrektora, Marka Czadera oraz Huberta Wiśniewskiego. Następnie odprawiono Mszę św. w Katedrze Chrystusa Króla w intencji leśników za przyczyną św. Gwalbera, patrona leśników.

Po Mszy św. uczestnicy wydarzenia udali się do Nadleśnictwa Kobiór na oficjalną część obchodów, w trakcie której ponad sześćdziesięciu leśników złożyło ślubowanie wstępując do służby leśnej.

Mundur, sztandar, ceremoniał, patron, odznaczenia. Dla wielu osób nie związanych ze służbą, to tylko dekoracja, która wypełnia oficjalne uroczystości i wydarzenia. Dla nas leśników, to podkreślenie przynależności do Służby Leśnej, wyjątkowej formacji, w której wartości zapisane w trzech słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna, nie są tylko historycznym dziedzictwem a powinnością i drogowskazem, którymi kierujemy się na co dzień – mówił Damian Sieber, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Ponadto podczas uroczystości Wiesław Kucharski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec odebrał z rąk dyrektora buławę jako symbol Dziekana Korpusu Nadleśniczych. To tytuł honorowy, ale jednocześnie ogromne wyróżnienie dla sprawującego tę funkcję. Dziekan wybierany jest spośród i przez nadleśniczych. Jest pierwszym, pośród równych sobie.

Dziś wydaje się to oczywiste, że leśnicy mają mundur i symbole służby leśnej ale jeszcze kilka lat temu próbowano nam je odebrać a mundur zamienić w korporacyjny uniform. Wracając do historycznych wzorców umundurowania, przywracamy godność leśnikom i należnego miejsca naszej służbie – mówi Dyrektor Damian Sieber.

 

Ślubowanie wstępujących do służby

Podczas oficjalnej części obchodów Regionalnego Święta, ponad sześćdziesięciu leśników złożyło ślubowanie wstępując do służby leśnej. Świadkami ślubowania byli nie tylko koledzy ze wszystkich 38 nadleśnictw, 2 gospodarstw rybackich i katowickiej Dyrekcji, ale także rodziny wstępujących do służby.

Tak duże wydarzenia, jak Regionalny Dzień Leśnika, to często jedyna okazja, by choć raz do roku koleżanki i koledzy, którzy razem kończyli szkołę średnią czy studia, mieli szansę się spotkać. RDLP w Katowicach jest jedną z największych dyrekcji w kraju. Obejmuje swym zasięgiem obszar pełnych województw śląskiego i opolskiego a także część małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i dolnośląskiego – podsumowuje Magdalena Świtka, rzecznik RDLP w Katowicach.

Przypomnijmy że od trzech lat oficjalny Dzień Leśnika obchodzony jest 12 lipca w dniu Świętego Gwalberta, patrona leśników. Święto ustanowione zostało zarządzeniem obecnego Dyrektora Generalnego.

 

Lucjan Dereń

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *