W Kalei powstanie nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny. Inwestycja wsparta środkami z funduszu Polskiego Ładu


18 kwietnia 2023 r. w obecności wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Szymona Giżyńskiego, wójt Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą PB ANBUD Sp. z o. o, której prezesem jest Daniel Budzyń na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kalej. Gmina na inwestycję otrzymała ponad 12 mln zł programu Polski Ład, o co skutecznie zabiegał wiceminister Giżyński. – Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie podjąć takiej budowy – stwierdził wójt Tomasz Osiński. 

W oficjalnym podpisaniu umowy i wbiciu pierwszego szpadla w ziemię, na której rozpocznie się nowa inwestycja – budowa żłobka, przedszkola i hali sportowej – razem z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, posłem RP Szymonem Giżyńskim  udział wzięli: senator RP Ryszard Majer;  wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, sekretarz gminy Magdalena Kasprzak,  przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant, kierownik budowy Wojciech Lubosik oraz dyrektor Szkoły w Kalei Mariola Wróbel i przedstawiciele samorządu uczniowskiego.
Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił zaangażowanie władz samorządowych w poprawę infrastruktury w gminie. – Wójt Tomasz Osiński zaskarbił sobie opinię dobrego gospodarza, takiego, który myśli perspektywicznie, co przekłada się na poprawę warunków bytowych, edukacyjnych i pracy mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka. Dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych narzędzi, które się pojawiają, podpisaliście Państwo umowę i myślę, że ta koniunktura pozwoli na budowę w najkrótszym czasie, przy zaprojektowanych kosztach. Bardzo serdecznie tego życzę – podkreślił wiceminister Szymon Giżyński.
 Senator Ryszard Majer zauważył, iż Polski Ład oznacza wyrównywanie szans. – Mieszkańcy tej pięknej miejscowości Kalej otrzymają nową szkołę, właśnie po to, aby żyło im się lepiej. Bardzo dziękuję władzom samorządowym gminy, że uczestniczymy w programie Polski Ład – dodał .
 – Pragnę podkreślić, że zgodna współpraca parlamentarzystów, rządu, samorządowców daje takie piękne efekty, że przyszłość naszych dzieci będzie lepsza pod względem nauki i codziennych obowiązków związanych z wychowaniem i kształceniem – podkreślił wicewojewoda Robert Magdziarz.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz z przebudową istniejącej szkoły, w której będzie: przedszkole czterodziałowe ze żłobkiem, sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Nowa część będzie połączona z częścią już istniejącą, zostanie przebudowane zaplecze kuchenne, zostaną docieplone ściany, teren będzie odpowiednio zagospodarowany, zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do funkcjonowania placówki. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Jej zakończenie przewiduje się na koniec 2024 roku.
 – Na tę budowę czekamy od wielu lat. Jest to dla naszej szkoły, która powiększa się liczbowo, koniecznym rozwiązaniem. Dodam, że aktualnie do przedszkola i szkoły uczęszcza ponad trzystu uczniów i z roku na rok ta liczba rośnie. Bardzo dziękujemy władzom gminy i przede wszystkim parlamentarzystom za rekomendowanie do Polskiego Ładu wniosku rozbudowy naszej szkoły –  powiedziała dyr. Mariola Wróbel.
Podziel się:

15 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *