„Ile warta jest rzeka Warta? ”


Na to pytanie od kilku miesięcy próbują odpowiedzieć uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie. W  projekcie o tym samym tytule prowadzą obserwacje, doświadczenia i  dowiadują się jak ważna jest woda w życiu człowieka.

 

Fundacja Orlen logotypProjekt powstał w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji Orlen „Moje miejsce na ziemi”.

Są to środki dla organizacji , które mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi, ulepszać je, unowocześniać, wreszcie realizować potrzeby lokalnych społeczności angażując jej przedstawicieli. Taki pomysł na zorganizowanie ogrodów deszczowych w Skrzydlowie i naszej gminie mieli członkowie Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” ze Skrzydlowa. Od pomysłu już tylko krok do projektu, a dalej do przedstawienia dzieciom i dorosłym jak ważna w naszym życiu jest woda, rzeka Warta, która przepływa przez naszą gminę i jak w ciekawy sposób możemy  magazynować wodę deszczową.

76583Projekt jest realizowany dwutorowo. Pierwsza część to zajęcia warsztatowe dla trzech grup wiekowych- dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez  panią mgr Małgorzatę Woszczyna. Najmłodsi poznali zasady rządzące obiegiem wody w przyrodzie, w formie zabawy poznawali tajniki cudownej substancji jaką jest woda, filtrowali, przelewali, szukali źródeł Warty itd…. Starsi oczyszczali wodę z zanieczyszczeń, dowiedzieli się czym skutkuje brak wody w środowisku, prowadzili własne obserwacje. Dorośli podczas swoich zajęć dyskutowali o szkodliwości zanieczyszczeń, samodzielnie wykonywali preparaty do doświadczeń i sprawdzali stan czystości wody z własnych domów i z rzeki Warty. Część warsztatowo-doświadczalna projektu realizowana jest w przyjaznych murach szkoły w Skrzydlowie, a dokładniej w Zielonej Pracowni.

Drugą częścią projektu będzie zbudowanie  wzorcowych instalacji do zbierania i zagospodarowywania wody opadowej w formie ogrodów deszczowych. Z funduszy projektowych zakupione zostały instalacje i zbiorniki do gromadzenia wody opadowej z dachów oraz pojemniki do wykonania ogrodów deszczowych. Na wiosnę będą one umieszczone przy budynkach szkoły, kościoła parafialnego i strażnicy OSP w Skrzydlowie.

W pojemnikach zostaną wykonane nasadzenia roślin, które mają zdolność filtrowania zanieczyszczeń i pochłaniania nadmiaru wody, aby w okresach suchych oddać ją czystą do otoczenia. Dzieci i inni uczestnicy projektu będą mogli na co dzień sprawdzać, czy taki ogród deszczowy jest potrzebny.

Można zapytać jaki jest sens prowadzenia takich działań. Współczesny mieszkaniec wsi nadal nie do końca uświadamia sobie jak ważna jest kwestia ochrony i poszanowania zasobów wodnych oraz konieczność ograniczenia jej zużycia i oszczędzanie na co dzień. W rozmowach indywidualnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wypłynął problem słabej świadomości ekologicznej w kwestii wody i jej oszczędzania. Ludzie nie wiedzą jak oszczędzać wodę i jak można ją gromadzić. Wiele osób ciągle sądzi, że brak wody to nie nasza sprawa.  Cyt: ……”Mamy wodociągi, kanalizację, problem suszy to gdzieś w Afryce, nie u nas”……. A jednak ostatnie badania pokazały, że zasoby wody w Polsce są na poziomie podobnym do Egiptu. W  Europie jesteśmy pod tym względem na przedostatnim miejscu. Wody w naszych rzekach jest paradoksalnie coraz mniej. Zmienia się klimat – doświadczamy upałów, długotrwałych susz, coraz krótszych zim z małą ilością śniegu. Woda opadowa nie ma szans na powrót do gruntu, bo wykostkowane podwórka, betonowe place zabaw, asfalt i inne przeszkody powodują, że ucieka nam szybko kanalizacją do morza, zamiast zasilać lokalnie nasze tereny. Paradoksalnie trawniki podlewamy wodą z wodociągów, zamiast robić to z własnych zapasów.

Dlatego konieczne jest przekazanie informacji dotyczących źródeł i rodzajów zanieczyszczeń wód, poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom wód oraz jej uzdatniania i gromadzenia na potrzeby gospodarstw domowych i instytucji publicznych.

Projekt realizowany w szkole w Skrzydlowie ma na te wszystkie trudne problemy choć w części odpowiedzieć. Jeśli najmłodsi będą starali się dbać o wspólne dobro jakim jest woda, to może w przyszłości jej brak nie będzie tak wielki.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *