Realizacja projektu ,,E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie”


Założeniem zajęć prowadzonych w ramach projektu było twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i pobudzanie zaangażowania i aktywności uczestników projektu w ramach realizowanych zagadnień.

 

12 kwietnia br. Gmina Lelów poinformowała, że realizuje projekt „E-dukacja” w lelowskiej W Szkole Podstawowej. Uczniowie w pełni angażują się w zajęcia z projektu “E-dukacja” na rok szkolny 2022/2023, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Założeniem zajęć prowadzonych w ramach projektu było twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i pobudzanie zaangażowania i aktywności uczestników projektu w ramach realizowanych zagadnień.

Źródło: Gmina Lelów

Foto: GL

DG

Podziel się:

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *