Krzepicki wieczór z historią


  Piąte już z kolei spotkanie z cyklu „Wieczór z historią” w Krzepicach odbędzie się 28 kwietnia br. o godzinie 18 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury. Zostaną wygłoszone 3 odczyty na temat: ks. Stanisława Muznerowskiego, Ignacego Kozielewskiego oraz ks. prałata Edwarda Stasiewicza. Prelegentami będą ks. dr Paweł Kostrzewski oraz Marcin Świerczyński.

 

Ksiądz S. Muznerowski jest patronem jednej z krzepickich ulic, został nim dopiero po upadku „komuny” i „ustąpieniu” poprzedniego patrona K. Świerczewskiego. Pochodził z Krzepic, urodził się 27 września 1866, zmarł 18 stycznia 1925 w Tuszynie, posługiwał na parafiach w Lubrańcu, Kłobi, Zgłowiączce, Dąbiu i Tuszynie. Oprócz posługi duszpasterskiej był człowiekiem zaangażowanym społecznie, w Lubrańcu był pierwszym prezesem Straży Ogniowej, ponadto w parafii tej pozostawił po sobie nowy kościół, organistówkę, zmodernizowaną plebanię, kościelne budynki gospodarcze oraz ogrodzenie cmentarza. Jako pasjonat historii opracował i wydał drukiem monografie Krzepic, wszystkich parafii, w których przyszło mu pracować oraz Łodzi, ponadto był autorem innych książek i artykułów o tematyce historycznej.

Ignacy Kozielewski zasłynął jako współtwórca Hymnu harcerskiego. Urodził się w Starzenicach na ziemi wieluńskiej 13 stycznia 1882, zmarł 9 lipca 1964 w Ostrowach koło Blachowni, pochowany na cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie. Był pedagogiem, autorem prac popularno-naukowych, dziennikarzem i poetą. Współtworzył harcerstwo polskie, był społecznikiem. Po II wojnie światowej pracował w krzepickim gimnazjum ucząc języka polskiego i rosyjskiego, napisał monografię „Sześć wieków Krzepic”.

Ks. Prałat Edward Stasiewicz zwany „Krzepickim Bratem Albertem”, ur. 23 stycznia 1914 w Endrychowcach (obecnie Białoruś), zm. 18 sierpnia 2004, pochowany w Krzepicach. Uczęszczał do prywatnego gimnazjum w Radomsku 1932-1937, odbył studia teologiczno-filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 20 czerwca 1937 r. przyjął z rąk bp. Teodora Kubiny święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Krzepicach, następnie sprawował tę funkcję w pobliskich Złochowicach. 1943-57 był administratorem parafii Starokrzepice i wicedziekanem dekanatu krzepickiego. Następnie został proboszczem parafii w Porębie, by w 1966 r. powrócić do Krzepic, gdzie sprawował probostwo do przejścia na emeryturę w 1990. Kilka lat wcześniej podniesiony do godności kapelana honorowego Jego Świątobliwości – prałata. Dał się poznać jako niezwykle pokorny i szlachetny człowiek. Jak Św. Brat Albert, ukochał ludzi ubogich, pomagał im w trudnym powojennym czasie, dostrzegając zarówno ich duchowe, jak i ziemskie potrzeby. Podczas pobytu w Starokrzepicach kupił konia, aby biedni mogli z niego korzystać w pracach polowych.

Ksiądz dr Paweł Kostrzewski, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej (święcenia otrzymał 10 maja 2008), jest wikarym w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, pracuje też jako archiwista w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Pasjonuje się historią najnowszą kościoła w aspekcie lokalnym – regionu częstochowskiego. Autor licznych  publikacji na ten temat, w szczególności relacjom państwo-kościół w czasach PRL-u, w pracy naukowej korzysta z wszelkich dostępnych źródeł, archiwaliów IPN itp. Publikuje najczęściej w internetowym ogólnodostępnym periodyku Częstochowskie Studia Teologiczne. Pochodzi z Krzepic.

Marcin Świerczyński, historyk, także jest krzepiczaninem, ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Krzepicach, następnie Uniwersytet Śląski w Katowicach (2005). Działacz stowarzyszenia „Pokolenie”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska, przewodniczący komisji rewizyjnej krzepickiego klubu sportowego Liswarta, Przewodniczący Zarządu Osiedla „Kuźniczka”.

Maciej Świerzy

Zdjęcia: internet

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *