PANORAMA GMIN – KŁOMNICE (II)


Patriotyzm i Kultura 

Rozmowa z Wójtem Gminy Kłomnice PIOTREM JUSZCZYKIEM

 

 

Panie Wójcie, wiele wydarzeń, mających znaczenie kulturowe, odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. Jak Gmina wspiera działalność zlokalizowanych przy GOK zespołów – muzycznych i teatralnych?

– Oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach jest bardzo szeroka, począwszy od działających w zespołów folklorystycznych, poprzez zespoły taneczne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, orkiestrę dętą, teatr, pracownię malarską, zakończywszy na zajęciach indywidualnych z nauki gry na instrumencie czy zajęciach wokalnych. Wiąże się to z kosztami instruktorów, zakupu instrumentów, strojów czy wyjazdami na konkursy i przeglądy. Często te wydatki nie są niskie, więc wsparcie finansowe Gminy jest tu nieodzowne. Wszystkie te działania – finansowe, marketingowe czy szkoleniowe dają bardzo zadawalający efekt i możemy się pochwalić i być dumni z naszych zespołów i ich sukcesów lokalnych, krajowych czy nawet międzynarodowych. Począwszy od laurów zdobywanych przez nasze najmłodsze wokalistki w konkursach wokalnych na szczeblu krajowym czy międzynarodowym, poprzez Mażoretki „Fanaberia”, które w ostatnim czasie wracają z turniejów krajowych z garściami medali, drużynowo, jak i indywidualnie. Młodzieżowa Orkiestra Dęta praktycznie cały czas koncertuje, co świadczy o tym, że jest lubiana i rozpoznawalna. W dziedzinie folkloru zespoły „Klepisko”, „Grusza”, „Kumosie”, „Zdrowianki”, to też nasza wizytówka na cały kraj, świadczą o tym nagrody zdobywane na konkursach i przeglądach. Teatr „Dratwa”, zdobywca Statuetki Starosty Powiatu Częstochowskiego i wielu innych nagród, też jest naszą dumą oraz jest bardzo rozpoznawalny medialnie, jak również „Senioritki”, zespół taneczny, który gościł w „Teleekspresie” czy w „Dzień Dobry TVN”.

A jak Gmina wspiera sport i promocję rekreacji i sportu wśród mieszkańców?

– Na terenie Gminy mamy trzy kluby sportowe: Gminny Ludowy Klub Sportowy, Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce, Klub Sportowy „Metal” Rzeki Wielkie. Działa także „Akademia Sportu” UKS Garnek. Kluby te zrzeszają łącznie 200 zawodników. W Kłomnicach działa prężnie także Klub Strzelecki przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach. Gmina może pochwalić się także obiektami sportowymi typu Orlik – w Rzerzęczycach i Nieznanicach, gdzie latem animatorzy sportu organizują prelekcyjne zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, a także dla osób niepełnosprawnych. Gmina corocznie wspiera kluby sportowe dotacjami na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych. W tym roku możemy pochwalić się również nowym obiektem, tj. nowym budynkiem klubowym GLKS Kłomnice, który będzie służył klubowi i lokalnej społeczności. Udało się także wyremontować halę przy szkole podstawowej w Kłomnicach, poprzez zmianę konstrukcji dachu, wymianę stolarki i termomodernizację obiektu.

 

Jakie jednostki z Pana Gminy otrzymały samochody ratowniczo-gaśnicze?

– Na terenie naszej gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego to koszt około 1 mln 200 tys. zł. W gminie trudno zgromadzić takie środki bez dofinansowania z innych źródeł, np. z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy z budżetu Marszałka Województwa Śląskiego. Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości, udało się dofinansować zakup samochodu pożarniczego w roku 2021 do OSP Zdrowa i w roku 2022 do OSP Kłomnice. W roku bieżącym staramy się pozyskać podobne środki finansowe, aby zakupić podobny pojazd dla OSP w Nieznanicach. Należy też wspomnieć, że w ostatnich latach, dzięki pomocy Pana Ministra Szymona Giżyńskiego, na teren naszej gminy przekazane zostały z Państwowej Straży Pożarnej samochody pożarnicze dla OSP Chorzenice-Witkowice i OSP Pacierzów.

 

Gmina Kłomnice słynie także ze świetnie funkcjonujących grup promujących kulturę ludową, tu prym wiodą Koła Gospodyń Wiejskich. Jak postrzegacie Państwo działalność osób, tworzących polskie dziedzictwo kulturowe?

– Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Kłomnice działa na obecną chwilę dziewięć. Część z nich może poszczycić się długoletnimi tradycjami sięgającymi lat osiemdziesiątych, część powstała kilka lat temu. Działalność KGW jest zróżnicowana; funkcjonują przy nich zespoły śpiewacze i obrzędowe. KGW zajmują się rękodziełem czy kulinariami, podtrzymując i kultywując tradycje i zwyczaje swoich rodziców i dziadków. Festiwal Folklorystyczny „Zza Miedzy” ma również na celu poznanie kultury, zwyczajów, tradycji, regionalnego folkloru, strojów. Gromadził on zespoły z różnych regionów Polski. Przy okazji tego festiwalu nasze zespoły i KGW prezentowały swoje umiejętności i to, co u nas króluje w piosence, tańcu, rękodziele i kulinariach. Przykładem tego jest powstanie książki „Kłomnickie smaki”, zawierającej przepisy kulinarne z naszego regionu.

 

Rozwijanie w sercach młodych ludziach uczuć miłości do Ojczyzny jest arcyważną misją. Jak Państwo ją wypełniacie?

– Pani redaktor, myślę, że w tym pytaniu zawarta jest jedna z ważniejszych, o ile nie najważniejsza kwestia, będąca odpowiedzialnym wyzwaniem dla organu prowadzącego, sprawującego nadzór nad placówkami oświatowymi. Ja bardzo poważnie traktuję tę misję i staram się kłaść nacisk na upowszechnianie i kultywowanie tradycji, wartości patriotycznych oraz miłości do Ojczyzny. Mogę śmiało powiedzieć, że takie podejście nie jest przypadkowe. Jest ono ściśle związane z historią naszej Gminy, a konkretnie z wydarzeniami z czasów I i II wojny światowej, ruchem partyzanckim i harcerskim, który na terenie Gminy był bardzo prężny. Aby przypominać młodzieży o trudnej historii, zarówno tej wojennej, jak i powojennej, zapraszamy delegacje ze szkół wraz pocztami sztandarowymi do wzięcia udziału w uroczystościach państwowych i narodowych, na cmentarzach parafialnych. Ważna jest także rola dyrektorów i nauczycieli w pielęgnowaniu wiedzy historycznej i przekazywaniu odpowiednich wartości. Dzieje się to m.in. przez organizowanie wieczernic patriotycznych, konkursu pieśni patriotycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach, szeregu wystaw i wernisaży poświęconym np. „Żołnierzom Wyklętym” czy „Powstaniu Zamojskiemu”. Warto także podkreślić, że młode pokolenie może czerpać obszerną wiedzę na temat wydarzeń i walk z czasów II wojny światowej, które miały miejsce na terenie Gminy Kłomnice z publikacji wydanych przez lokalnych historyków, którzy z pasją przekazują swoją wiedzę naszej młodzieży.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *