Debiut w MGS


MIEJSKA GALERIA SZTUKI

Od 2006 roku Miejska Galeria Sztuki prowadzi cykl wystawienniczy pod hasłem Galeria Promocji Młodych Antresola. To wystawy artystów młodego pokolenia związanych z Częstochową – debiutanckie dla absolwentów szkół artystycznych lub promocyjne dla artystów z pewnym już dorobkiem twórczym. Twórcy różnych dziedzin sztuki mogą przedstawić swoje prace wg własnego wyboru i pomysłu na sposób ekspozycji. Działaniem promocyjnym dla młodych jest nie tylko wystawa, ale też towarzyszący jej folder artystyczny.
W piątek – 21 stycznia otwarto wystawę grafiki i rysunki Leszka Paszkowskiego zatytułowana Aranżacja.
Autor (rocznik 1986) jest absolwentem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie oraz studiów pierwszego stopnia grafiki oraz malarstwa częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza. Obecnie jest studentem malarstwa drugiego stopnia tejże uczelni.
Na pierwszej wystawie indywidualnej artysta prezentuje swoje prace jako aranżacje – obrazowanie rozmyślań oraz uczuć sformułowane w rysunku i grafice warsztatowej.

Forum Malarstwa gościnnie w Częstochowie
Forum Malarstwa Polskiego jest wydarzeniem organizowanym dorocznie przez Fundację Malarstwa Polskiego w Lesku. Ma już utrwaloną tradycję i stały sposób realizacji. Forum jest wielopłaszczyznowym rozważaniem o istocie malarstwa, a uczestniczą wybitni polscy artyści oraz znakomici teoretycy sztuki, a także teolodzy, psycholodzy i filozofowie biorący udział w warsztatach artystycznych, sesjach naukowych, wykładach i dyskusjach. Artyści przygotowują prace artystyczne związane z tematem Forum, prezentowane później na wystawach w kilkunastu polskich galeriach. Wystawę gości również galeria w Częstochowie
Tematem VI Forum Malarstwa było hasło WIDZIEĆ, a swój sposób widzenia świata prezentują na wystawie następujący artyści: prof. Stanisław Baj z Warszawy, prof. Stanisław Batruch z Krakowa, prof. Stanisław Białogłowicz z Rzeszowa, prof. Leszek Misiak z Krakowa, prof. Stanisław Rodzińskieg z Krakowa, prof. Teresa Miszkin z Gdańska, dr Marian Waldemar Kuczma z Wrocławia, prof. Jacek Rykała z Sosnowca, Grzegorz Grzebieniowski z Leska, dr Ireneusz Kopacz z Torunia. Koordynatorami projektu są dr hab. Mirosława Rochecka oraz prof. Kazimierz Rochecki z Torunia.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *