15. rocznica śmierci ks. Z. Raczyńskiego kapelana „Solidarności”


KRZEPICE
Pamięć o takich ludziach jak ks. Zenon Raczyński jest ważnym wymiarem naszego życia – podkreślił w homilii ks. Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej „Solidarności”. 30 stycznia w kościele pw. Św. Jakuba Ap. w Krzepicach została odprawiona Msza św. w intencji ks. Zenona Raczyńskiego duszpasterza ludzi pracy i kapelana „Solidarności” regionu częstochowskiego, w 15. rocznicę jego śmierci.

Mszy św. przewodniczył ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”. W uroczystościach wzięli udział m. in. przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Krzepic Krystianem Kotynią, poseł Szymon Giżyński (PiS), przedstawiciele regionu częstochowskiego NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Mirosławem Kowalikiem, przedstawiciele „Solidarności” Huty Częstochowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym na czele z Katarzyną Grohman wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia oraz przedstawiciele częstochowskiego oddziału „Civitas Christiana” z przewodniczącą Izabelą Tyras.

W homilii ks. Ryszard Umański kapelan częstochowskiej „Solidarności” zwrócił uwagę na obecność prawdy w życiu publicznym i społecznym. – W dzisiejszych czasach wyśmiewa się prawdę, odrzuca się autorytety. Media bardzo często manipulują społeczeństwem – powiedział ks. Umański. – My jednak bądźmy wierni Jezusowym błogosławieństwom. Bądźmy po stronie słabszych, cierpiących. Nie wstydźmy się wiary, kochajmy Polskę – Polskę i drugiego człowieka, zwłaszcza tego pokrzywdzonego i cierpiącego, którego tak kochał ks. Zenon Raczyński – kontynuował ks. Umański.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości pomodlili się przy grobie ks. Zenona Raczyńskiego. Na zakończenie modlitwy zaśpiewana została pieśń „Ojczyzno ma”.

Również podczas drugiej części obchodów piętnastej rocznicy śmierci ks. Zenona Raczyńskiego ich uczestnicy spotkali się w Zespole Szkół w Krzepicach, gdzie referat nt. ks. Zenona Raczyńskiego, duszpasterza ludzi pracy, kapelana „Solidarności” wygłosił ks. Frukacz.

Ks. Zenon Raczyński urodził się 6 lipca 1933 r. w Krzepicach. 19 stycznia 1957 r. bp Zdzisław Goliński udzielił mu święceń kapłańskich w katedrze częstochowskiej pw. Świętej Rodziny. Po święceniach ks. Zenon Raczyński pracował m. in. w latach 1957-59 jako wikariusz w parafii w Bobrownikach i jako katecheta w szkole w Żychcicach. W latach 1959-63 był wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie, a w latach 1963-65 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

Następnie w 1965 r. ks. Zenon Raczyński rozpoczął pracę duszpasterską w Zagłębiu, gdzie w latach 1965-73 pracował w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Tutaj w 1968 r. był organizatorem duszpasterstwa akademickiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 1981 r., trzeci ordynariusz diecezji częstochowskiej bp Stefan Bareła powołał Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu. Wówczas przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu ks. Raczyński powołał Ośrodek Duszpasterski dla Internowanych i Ich Rodzin (Komitet Regionalny Pomocy Bliźniemu).

Ks. Zenon Raczyński, duszpasterz ludzi pracy i kapelan „Solidarności”, pełnił funkcję proboszcza parafii św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie w latach 1983-1996. Parafia obejmowała swoim terytorium m.in. hutę „Częstochowa” (wcześniej im. Bolesława Bieruta). Duszpasterz sprawował Msze św. za Ojczyznę i w intencji ludzi pracy. Urządzał także spotkania wiernych z członkami opozycji demokratycznej.

Działania duszpasterskie ks. Raczyńskiego wzbudziły zainteresowanie służb bezpieczeństwa, w konsekwencji szykanowały ks. Raczyńskiego, m.in. wojewoda częstochowski Grzegorz Lipowski zażądał 18 lutego 1986 r. usunięcia kapłana z zajmowanego stanowiska proboszcza. Od tej decyzji wojewody bp Stanisław Nowak złożył odwołanie 14 kwietnia 1986 r. do Urzędu ds. Wyznań. Sytuacja ta trwała do grudnia 1987 r. Władze komunistyczne szykanowały ks. Raczyńskiego, ograniczając i utrudniając mu działalność duszpasterską. Zakazały m.in. organizowania procesji Bożego Ciała.

Ks. Raczyński pozostał wierny „Solidarności” również po 1989 r. podejmując z różnym powodzeniem rolę mediatora między Związkiem a nową, demokratyczną już władzą wojewódzką i samorządową. Na prośbę Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w 1991 r. został jego duszpasterzem i kapelanem.

Ks. Zenon Raczyński zmarł 19 stycznia 1996 r. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Krzepicach.

ks.mf /kai

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *