Wspierają w rozwoju osoby z niepełnosprawnościami


W Częstochowie przy ul. św. Barbary działa Fundacja Misja Specjalna. Jej cellem jest wspieranie rozwoju i aktywizacja osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Fundację Misja Specjalna, która  wystartowała 23 marca 2021 roku założyły: Agnieszka Cupiał, Teresa Mońka, Katarzyna Pulcer oraz Krystyna Skalik.Pracują w niej specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, psycholodzy, nauczyciele różnych specjalności, terapeuci, rehabilitanci – ludzie pełni zaangażowania i życiowej pasji, którzy bardzo często pracują w ramach wolontariatu.

– Naszym przesłaniem jest kompleksowy rozwój społeczno-emocjonalny naszych podopiecznych. Realizujemy to poprzez : trening umiejętności społecznych, rozwój komunikacji alternatywnej,naukę współpracy i współdziałania w kulturze, zabawie, sport, zajęcia terapeutyczne. Walczymy o lepsze jutro dla naszych podopiecznych – mówią pracownicy Fundacji.

Pedagodzy kładą też nacisk na rozwój poznawczy; praca z podopiecznymi przebiega  poprzez: terapię, rewalidację, rehabilitację prowadzoną przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, i środków dydaktycznych. Członkowie organizują pikniki, prezentują się podczas wydarzeń kulturalno-społecznych. My spotkaliśmy ich na 30. Krajowej Wystawie Rolniczej.

Niepełnosprawność nadal podlega wykluczeniu społecznemu, na szczęście takie zjawiska zachodzą coraz rzadziej. Aby zapobiec wykluczeniu Fundacja przygotowuje swoich podopiecznych do aktywności zawodowej. Prowadzi preorientację zawodową dostosowaną do potrzeb aktualnego rynku pracy, aktywizację zawodową w postaci praktyk, wolontariatu, staży zawodowych. Przywiązuje też wagę do rozwoju indywidualnych zdolności i talentów poprzez udział w warsztatach, wystawach prac własnych. Taki system pozwala osobom niepełnosprawnym pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Fundację można wesprzeć poprzez przekazanie 1 %. KRS 0000889729

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *