JANÓW / POWIAT CZĘSTOCHOWSKI / Poświęcenie nowej Kapliczki w Okrągliku


3 października br. odbyło się uroczyste poświęcenie drewnianej kapliczki w Okrągliku, wybudowanej w czynie społecznym.

 

 Kapliczka w Okrągliku to miejsce niezwykle ważne dla mieszkańców, związane z kultem wiary. Poświęcenie nowej stało się zatem wydarzeniem wyjątkowym, uczczono je uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną przez ks. dr Adriana Fertacza i proboszcza parafii Żuraw ks. Krzysztofa Juszyńskiego.

Pierwszą wzmiankę o Okrągliku odnotowano  8 października 1845 roku w księgach parafii Żuraw, więc w tym roku mija 176 lat tej miejscowości.. Postawienie nowej drewnianej kapliczki stało się dla mieszkańców wyzwaniem, poprzez własny wkład oraz troskę połączyli historię przodków i jednocześnie dali przykład kolejnym pokoleniom.

Sołtys Okrąglika Anna Nowak w imieniu własnym oraz Rady Sołeckiej gorąco dziękowała zaangażowanym mieszkańcom Okrąglika, którzy pracowali na różnych etapach budowy kapliczki, a także darczyńcom za pomoc materialną i władzom gminy za wsparcie organizacyjne.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *