Rusza bezpłatna infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego


Jak co roku 1 listopada śląskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia bezpłatną infolinię 987. Tam można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo przez cały tydzień i obejmować swym zasięgiem teren województwa.

 

Po liczbie zgłoszeń możemy wywnioskować, iż infolinia jest potrzebna i spełnia swe zadanie. W ostatnim sezonie zimowym nasi operatorzy odebrali 383 zgłoszenia. Mniej więcej tyle samo sygnałów było w ostatnich trzech latach. Na początku uruchomienia tego numeru, czyli w 2010 roku, takich telefonów było 198 – wylicza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Kto najczęściej dzwoni pod 987? Większość zgłoszeń dotyczy uzyskania informacji na temat adresu noclegowni lub ogrzewalni. Dzwoniący to najczęściej osoby bezdomne, bezpośrednio zainteresowane pomocą. Ale kontaktują się również osoby postronne dzwoniące na prośbę bezdomnego. – Telefonują mieszańcy, którzy chcą zgłosić przypadki nocowania przez osoby bezdomne na klatkach schodowych, na ławkach w parku czy w altanach ogrodowych. Informacje takie przekazujemy do policji bądź straży miejskiej, która udaje się na miejsce zgłoszenia – wyjaśnia Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody. Zdarzają się również pytania mieszkańców o pomoc socjalną dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, czy nawet oferty pomocy materialnej np. przekazania odzieży dla potrzebujących.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach opracował plakat upowszechniający funkcjonowanie numeru 987. Plakaty zostały przekazane do wszystkich gmin oraz do komendy wojewódzkiej policji, straży pożarnej, Caritas, Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego oraz PCK w Katowicach po to, aby rozdysponować je w miejscach ogólnie dostępnych, m.in.: w ośrodkach pomocy społecznej, punktach świadczenia pomocy jednostek pozarządowych, dworcach kolejowych i autobusowych, ośrodkach zdrowia, starostwach, urzędach miast i gmin. Co ważne, stworzono wykaz koordynatorów działań na rzecz bezdomnych funkcjonujących na terenie poszczególnych gmin województwa śląskiego.

Według danych z ostatniego liczenia osób bezdomnych w 2019 r. na terenie naszego województwa przebywało ogółem 4255 osób. Obecnie wszystkie 164 gminy zabezpieczają minimum 3251 miejsc dla osób bezdomnych w 4 typach jednostek kierujących ofertę do osób bezdomnych, tj. schroniska dla osób bezdomnych (1860 miejsc), schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (327 miejsc), noclegownie (770 miejsc) i ogrzewalnie (294 miejsc). Jest to minimalna liczba, gdyż wiele gmin deklaruje zapewnienie miejsc w placówkach według potrzeb. Funkcjonują również ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych takie jak: 26 jadłodajni, 24 punkty wydawania żywności, 20 punktów wydawania odzieży, punkt medyczny, pralnie, czy 12 łaźni.

Jak co roku również ministerstwo rodziny i polityki społecznej oraz wojewoda śląski przekazują środki podmiotom organizacjom, które wspierają bezdomnych. W ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025  w tym roku 13 podmiotów uzyskało wsparcie na realizację 24 projektów (Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością) na kwotę 608 500 zł.

Ponadto w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2021 na realizację projektów wsparcie uzyskało 9 podmiotów na łączną kwotę 1,2 mln zł.  – To pozwoliło na przeprowadzenie drobnych remontów, doposażenie placówek, zakup opału, żywności, odzieży, pościeli, środków leczniczych i innych, umożliwiając przygotowanie się do wzmożonej organizacji schronienia w sezonie zimowym – tłumaczy dyrektor wydziały rodziny i polityki społecznej ŚUW Marcin Chroszcz.

A wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresami:

 

 fot ŚUW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *