W Mstowie przebudowano drogę transportu rolnego. Inwestycja kosztowała blisko 700 tys. zł


Zakończono przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów, w kierunku Małus Wielkich. Inwestycja była dofinansowana ze środków budżetu województwa śląskiego.

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego inwestycja Gminy Mstów pn. “Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów” została dofinansowana ze środków budżetu województwa. Uroczyste przekazanie umów odbyło się 15 czerwca w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego.

Droga jest użytkowana przez rolników i stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Mstowa i okolicznych miejscowości. Przed inwestycją była to droga gruntowa o nierównej nawierzchni, z licznymi zagłębieniami i zastoiskami wody, co utrudniało dojazd maszynami rolniczymi do przyległych pól. Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Mstów, realizacja przebudowy drogi transportu rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej (z utwardzonymi poboczami i wykonaniem zjazdów) znacznie polepszyła jej funkcjonalność, parametry techniczne oraz przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Docelowo ułatwi też rolnikom dojazd do pól.

Zakres wykonanych prac (m.in.):
– roboty ziemne (wykonanie koryta drogi),
– wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji,
– podbudowa z kruszywa kamiennego (o łącznej grubości 20 cm),
– nawierzchnia asfaltobetonowa (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, po 4 cm każda),
– pobocza utwardzone kruszywem kamiennym,
– plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi,
– oznakowanie pionowe.

Wartość inwestycji wyniosła 694 751,91 zł. Wartość dofinansowania z kolei opiewała na kwotę 277 200 zł.

źródło: Urząd Gminy Mstów

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *