Na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD otwarto Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów


We wtorek 22 listopada na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się otwarcie Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów, które ma na celu m.in. współpracę i wspieranie przedsiębiorstw oraz samorządów regionu śląskiego na polu badań środowiskowych i badania nowych materiałów.

O samym Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów więcej mówił dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD.

– Początki laboratorium sięgają roku 2014, kiedy to rozpoczęliśmy prace nad dokumentacją, potrzebną do złożenia wniosku, z kolei sam projekt zainicjowano w 2020 roku, ponieważ wtedy rozpoczęto remont pracowni, które ostatecznie zostały pod niego zaadaptowane. Cały proces, łącznie z zakupem i montażem urządzeń i wyposażenia oraz uruchomieniem laboratorium, trwał ok. 2 lat – objaśniał dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski. – W laboratorium prowadzi się badania w zakresie energetyki, medycyny, czy inżynierii środowiska, w związku z czym mamy nadzieję, że przyczyni się ono do zintensyfikowania współpracy z przedsiębiorcami województwa śląskiego, a może i nawet z innych części kraju. Jeśli chodzi o zrealizowane projekty, możemy pochwalić się tym, że już jeden mamy za sobą – jest to “Bon na Innowacje”, który realizowaliśmy z jedną z piekarni z Kwidzynia. Prowadziliśmy ponadto różne badania właśnie z przedsiębiorcami z naszego regionu, a ich efekty przedstawimy dzisiaj na spotkaniu.

Wśród zaproszonych na otwarcie gości byli m.in. wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, dyrektor biura Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posła Szymona Giżyńskiego Grażyna Matyszczak oraz rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Podczas otwarcia rektor uczelni podkreślała znaczenie nowo powstałego laboratorium.

– Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów to jedna z najważniejszych jednostek badawczych naszego uniwersytetu – zapewniała rektor UJD. – Uroczyste otwarcie daje nam szansę przedstawienia jej potencjału, czego przykładem jest chociażby aparatura, która należy do najnowocześniejszych w regionie śląskim. Jest to laboratorium, które będzie służyć kilku dyscyplinom naukowym – naukom chemicznym, naukom o zdrowiu, medycynie, inżynierii materiałowej itp., z jednoczesnym ukierunkowaniem na działania na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym przedsiębiorców i samorządów. Mamy nadzieję, że poprzez możliwość przeprowadzenia badań w naszym laboratorium przedsiębiorcy będą mogli podnieść swoją innowacyjność i będą bardziej konkurencyjni, co wpłynie na rozwój miasta i regionu, a w dalszej perspektywie – województwa oraz kraju – podsumowała prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów zostało częściowo sfinansowane z środków unijnych, pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość dotacji UE to 4 381 000 złotych. Dodatkowo inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kwotą 2,2 mln złotych, a także z budżetu Uniwersytetu w kwocie 1,8 mln złotych. Łączna wartość inwestycji to ok. 8,3 mln złotych.

Jak mówią przedstawiciele uczelni, laboratorium, dzięki swojej konkurencyjności i innowacyjności, jest istotnym z punktu widzenia regionu i wpisuje się w następujące wyodrębnione w Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 obszary technologiczne: produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla ochrony środowiska, materiały polimerowe i kompozyty dla medycyny i energetyki.

MS

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *