40 lat Zespołu Śpiewaczego ,,Kościelanki”


20 listopada 2022 roku Zespół Śpiewaczy ,,Kościelanki” z Gminy Rędziny uroczyście obchodził 40 lat istnienia. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  Piotr Gliński przyznał Zespołowi specjalną nagrodę finansową w kwocie 15 tysięcy złotych, a Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznakę ,,Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. 

Podczas uroczystości w siedzibie OSP Kościelec Zespół Śpiewaczy ,,Kościelanki”  wystąpił z koncertem, pokazując różnorodność swojego repertuaru i wysoką jakość wykonawczą. Gratulacje i życzenia złożyli między innymi: wiceminister  kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, poseł Lidia Burzyńska, europoseł Jadwiga Wiśniewska,  wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, radni Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski, radni Gminy Rędziny, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, sołtysi Gminy Rędziny, OSP Kościelec, Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Wiceminister Szymon Giżyński gratulując Zespołowi Jubileuszu, podkreślił, że  zasługuje on na wysokie uznanie, stojąc na straży narodowej tożsamości polskiej kultury i tradycji oraz wspaniale promując twórczość ludową naszego regionu. ,,Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Zespół Śpiewaczy „Kościelanki” w swym repertuarze ma różnorodne utwory, w tym patriotyczne oraz dawne pieśni, które przekazywano z pokolenia na pokolenie i wykonuje je z zachowaniem wierności słowu i melodii sprzed wieków. Dlatego, dzięki Paniom wciąż żywa jest tradycja ludowa. Zespół reprezentuje powiat częstochowski na renomowanych festiwalach, konkursach krajowych i międzynarodowych;  z wyjątkową częstotliwością: na prestiżowym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Ta wieloletnia Państwa działalność – artystyczna i kulturalna – została sprawiedliwie doceniona w postaci licznych nagród i wyróżnień, między innymi – I miejscem w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Wici w Chorzowie w 2007 roku, I nagrodą na 8. Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku w 2008 roku, I nagrodą na X Jubileuszowym Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w 2010 roku, , czy nominacją Pani Henryki Krzynowek w konkursie medialnym do tytułu „Kobiety na Medal”. I wreszcie w tym roku podczas XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej – Zespołowi Śpiewaczemu „Kościelanki”, przyznano Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka – za promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego polskiej wsi. Pragnę dodać, iż dla kulturalnego rozwoju naszego kraju niezwykle ważna jest działalność zespołów śpiewaczych – afiliowanych przy Gminnych Ośrodkach Kultury – dzięki którym podtrzymywane są najpiękniejsze tradycje naszego narodu. Państwa wytrwała, pełna zaangażowania praca, stanowi wzór dla innych zespołów śpiewaczych, przede wszystkim, w obszarze rodzinnego i międzypokoleniowego pielęgnowania polskości i miłości do Ojczyzny. Serdecznie dziękuję za Państwa wieloletnią pracę i życzę dalszych artystycznych sukcesów oraz – wyrazów podziwu i uznania od wdzięcznej i oklaskującej Państwa publiczności.” – napisał w liście kierowanym na ręce przewodniczącej Zespołu Henryki Krzynowek i dyr. Jolanty Brzozowskiej-Ciury – wiceminister Szymon Giżyński.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *