Konkurs Plastyczny TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA


Po raz kolejny zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego:

 • Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Kategoria B – 6–7 lat,
 • Kategoria C – 8–9 lat,
 • Kategoria D – 10–11 lat,
 • Kategoria E – 12–13 lat,
 • Kategoria F – 14–15 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.
 1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
 2. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada 2022 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2022 roku.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Joanna Kosma e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl  Regulamin i karta zgłoszenia na: https://www.wfosigw.katowice.pl/

Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

 

 • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *