Ciepłownia w Zawierciu zapewni mieszkańcom ciepłą zimę


Już od 36 lat Ciepłownia TAURON Ciepło w Zawierciu dostarcza ciepło sieciowe i ogrzewa mieszkańców gminy Zawiercie, a także biura, budynki użyteczności publicznej oraz okoliczne zakłady przemysłowe.

 

Odbiorcami ciepła sieciowego zawierciańskiej Ciepłowni są mieszkańcy niemal wszystkich dzielnic miasta. Oznacza to, że z ciepła sieciowego dostarczanego z Ciepłowni w Zawierciu korzysta ponad  60% mieszkańców gminy co przekłada się na około 20 tys. mieszkań w mieście.

Jak wygląda proces dostarczania ciepła do mieszkańców

Ciepło sieciowe z Ciepłowni w Zawierciu dostarczane jest do mieszkańców poprzez 119 węzłów cieplnych. Łączna długość sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło w Zawierciu wynosi prawie 24 kilometry. Produkcja ciepła odbywa się w zmodernizowanych kotłach węglowych o łącznej mocy cieplnej około 54 MWt.

 

Sezon grzewczy?

 

Sezon grzewczy jest obecnie pojęciem umownym. Klienci TAURON Ciepło sami decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone, składając indywidualnie wnioski. W okresie przejściowym, na początku jesieni, kiedy temperatury zewnętrzne są jeszcze zmienne, dostawy ciepła do mieszkań reguluje automatyka pogodowa, która umożliwia

włączenie i wyłączenie dostaw do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej.

Zgłoszenie rozpoczęcia sezonu grzewczego możliwe jest on-line, za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK Ciepło) lub poprzez wysłanie wniosku drogą mailową. Dostawy ciepła są uruchamiane i wstrzymywane w dowolnym terminie, na wniosek wspólnoty, spółdzielni lub zarządcy obiektu.

Automatyka pogodowa – na czym to polega?

W systemie ciepłowniczym TAURON Ciepło w Zawierciu działa automatyka pogodowa.

Na elewacji budynku montowane są specjalne czujniki temperatury. Dzięki automatyce pogodowej dostawy ciepła w budynku uruchomiane są, gdy tylko temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, np. 12 stopni i w drugą stronę – wstrzymywane, kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie. Wszystko działa samoczynnie, automatyczny system dopasowuje się do pogody. To komfort zarówno dla mieszkańców i wygoda dla zarządców budynku.

Modernizacje i usprawnienia

TAURON Ciepło na bieżąco przeprowadza modernizację sieci i urządzeń, wchodzących w skład systemu ciepłowniczego Ciepłowni w Zawierciu. Systematycznie realizowane są inwestycje, których celem jest poprawa efektywności wytwarzania ciepła oraz oszczędności zużycia paliwa  i ograniczania wpływu produkcji na środowisko.

W ostatnich latach zmodernizowano  układ hydrauliki Ciepłowni, wymieniono  stare pompy 6kV na nowoczesne, oszczędne pompy 400 V.  Jednocześnie został zainstalowany nowoczesny system zdalnego sterowania układem hydrauliki, którym można sterować bezpośrednio z dyspozytorni. Zmodernizowano także w ostatnim czasie kocioł węglowy (WR 25) w celu poprawy jego sprawności  i efektywności – co oczywiście przekłada się na oszczędności w zużyciu paliwa i lepsze działanie urządzeń ciepłowni.

Ochrona środowiska i oczyszczanie

Ciepłownia w Zawierciu jest wyposażona w urządzenia oczyszczające  spaliny, które  pozwalają na spełnienie wszelkich obowiązujących zarówno w Polsce jak i UE standardów emisyjnych.

W celu dostosowania instalacji do obowiązujących od 2016 r. bardziej rygorystycznych przepisów prawnych w zakresie emisji do powietrza, przeprowadzona była modernizacja instalacji oczyszczania spalin z zanieczyszczeń pyłowych. Instalacja spełnia obecnie obowiązujące przepisy ochrony środowiska, w tym dotrzymuje standardów emisyjnych, określonych dla eksploatowanych źródeł węglowych.

Emisje pochodzące z instalacji są kontrolowane przez niezależne instytucje. Wielkość emisji jest monitorowana poprzez regularne wykonywanie (przez zewnętrzne akredytowane firmy) pomiarów emisji do powietrza oraz pomiarów poziomu emisji hałasu.

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z ciepłowni i elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w dedykowanych urządzeniach  oczyszczających. Jednocześnie proces wytwarzania  ciepła sieciowego jest kontrolowany i stale monitorowany przez niezależne instytucje.

Ponadto ciepło sieciowe to komfort, wygoda, bezpieczeństwo dla użytkowników.

 

Centralna Ciepłownia w Zawierciu jest zarządzana w strukturach TAURON Ciepło od  2011 roku.

TAURON Ciepło to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą elektrociepłownie: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Ciepłownie w Zawierciu, Olkuszu i Kamiennej Górze.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ponad 2100 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w całym systemie ciepłowniczym TAURON Ciepło wynosi około 1000 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów  (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

 

Zapraszamy do edukacyjnego, bardzo ciekawego filmu:

https://wezniesmoguj.tauron.pl/

 

Podziel się:

32 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *