Tydzień na Jasnej Górze


Spotkanie Młodych z Biblią (11 V); pielgrzymki 13 V – Kierowców, Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania, Bankowców, Krótkofalowców, Pracowników Urzędu Patentowego, Akademicka; Sobotni Wykład Maryjny (13 V), Pielgrzymka Osób Represjonowanych Stanu Wojennego (14 V) – to najważniejsze wydarzenia tego tygodnia na Jasnej Górze.

 

 

Modlitwa dziękczynna za ocalenie życia Jana Pawła II w rocznicę zamachu

 

W 42.rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II, 13 maja także na Jasnej Górze trwać będzie modlitwa dziękczynna za ocalenie go od śmierci. Papież Polak  złożył tu przestrzelony pas sutanny jako dar dziękczynny już w dwa lata po zamachu, 19 czerwca 1983 r. Przez wiele lat był on jednak przechowywany w sejfie i zgodnie z życzeniem papieża nikt nie mógł go oglądać. Dopiero w 2004 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na pokazanie tego wotum pielgrzymom. Cenny dar umieszczono po lewej stronie obrazu Matki Bożej, w srebrnej, ważącej 20 kilogramów kasecie, którą wieńczy ręcznie wykonany herb papieski połączony z elementami kluczy i tiary. Całość przykryta jest kryształową szybą osłaniającą relikwię przed wilgocią i słońcem.

 

Spotkanie Młodych z Biblią – 11 maja

 

Spotkanie Młodych z Biblią adresowane jest do uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem od 27 lat jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Biorą w nim udział finaliści etapów diecezjalnych a więc przedstawiciele 40 polskich diecezji. Jego celem jest nie tylko przygotowanie do kolejnego etapu Konkursu, ale przede wszystkim doświadczenie wspólnoty młodego Kościoła i zawierzenie Jasnogórskiej Maryi.   Termin warsztatów z założenia planowany jest w pobliżu 13 maja, czyli rocznicy zamachu na życie św. Jana Pawła II. Młodzi dzięki temu mają szansę przypomnieć sobie o niezwykłej relikwii – przestrzelonym pasie sutanny, który papież Polak pozostawił właśnie w jasnogórskim sanktuarium, w podziękowaniu za cudowne ocalenie życia przez Matkę Bożą. Uczestnicy mogą także przekonać się o roli Jasnej Góry w życiu polskiego narodu, w drodze do osiągnięcia wolności i niepodległości.

Na program Spotkania Młodych z Biblią na Jasnej Górze złożą się:

10.30 -„Maryja objawiająca Słowo” – o. Marcin Ciechanowski, paulin

11.30 – „Poczuj radość Ewangelii!” – ks. Cyprian Kostrzewa, paulista

12.30 -Śladami Jana Pawła II po Jasnej Górze – zwiedzanie i wspólne

zdjęcie pod pomnikiem papieża z Polski

15.30 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem

abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego

16.15 – Modlitwa różańcowa w Kaplicy Matki Bożej prowadzona

przez uczestników spotkania

 

Pielgrzymka Kierowców – 13 maja

 

  1. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców odbędzie się 13 maja. Jej organizatorem jest MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Hasłem spotkania będą słowa: „Oddani Maryi Matce Kościoła”. Uczestnicy wraz z misjonarzami otoczą modlitwą wszystkich kierowców i użytkowników pojazdów wypraszając łaskę bezpiecznych podróży, wzajemną życzliwość i szacunek na drogach. Za wstawiennictwem Królowej Polski będą także modlić się o pokój na Ukrainie i na świecie. Polecą też wszystkich polskich misjonarzy i misjonarki, podróżujących po misyjnych drogach. Msza św. celebrowana będzie o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej.

 

Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania – 13 maja

Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania odbędzie się w sobotę, 13 maja. Zaproszenie do udziału w niej jest szczególnie kierowane do rodziców i rodzin kleryków oraz osób wspierających powołanych. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00 w Auli O. Kordeckiego, a o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice. Całość zakończy się nabożeństwem majowym o godz. 15.00.

 

Pielgrzymka Bankowców – 13 maja

 

„Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi… tej ziemi” pod takim hasłem 12-13 maja odbędzie się 38. Pielgrzymka Bankowców. Jej organizatorem jest w tym roku Duszpasterstwo Bankowców „NAZARET” z Częstochowy. W programie spotkania m.in. w sobotę od godz.10.00 występ artystyczny młodzieży polskiej i ukraińskiej na Szczycie a o 11.00 Msza św. w intencji Bankowców.

Po raz pierwszy pracownicy sektora bankowego zgromadzili się na Jasnej Górze w 1985 r. po zdelegalizowaniu “Solidarności”. Pielgrzymki były i pozostały ważnym elementem jednoczącym środowiska bankowców.

 

Pielgrzymka Krótkofalowców

 

  1. Ogólnopolska Pielgrzymka Krótkofalowców odbędzie się na Jasnej Górze w sobotę, 13 maja. Amatorzy łączności analogowej odbędą Drogę Krzyżową na Wałach, wezmą udział w prelekcji, będą także zwiedzać sanktuarium. Kulminacyjnym punktem ich spotkania będzie Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz.12.00. Ich pasja to nie tylko hobby, krótkofalowcy odgrywają ważną rolę w społeczeństwie podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Ich praca okazuje się być również bardzo pomocna podczas pieszych pielgrzymek.

 

Pielgrzymka Pracowników Urzędu Patentowego

Pielgrzymka Pracowników Urzędu Patentowego przybędzie na Jasną Górę, w sobotę 13 maja.

Głównym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej. Ochrona własności intelektualnej w odniesieniu do techniki i gospodarki realizowana jest poprzez przyznawanie wynalazcom, twórcom i przedsiębiorcom ustawowo zagwarantowanych praw do dysponowania np. rozwiązaniem technicznym, formą produktu (designem) lub znakiem towarowym. Msza św. dla tej grupy o godz. 13.30.

 

Pielgrzymka Akademicka

 

  1. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka odbędzie się w sobotę 13 maja pod hasłem: „Jestem, pamiętam, czuwam!”. Nawiązuje ono do treści Apelu Jasnogórskiego, którego 70. rocznica powstania w tym roku jest obchodzona.

Na ten dzień przypada także wspomnienie MB Fatimskiej. Uczestnicy pielgrzymki  przywoływać będą treść objawień skierowanych przez Matkę Bożą do dzieci fatimskich oraz kolejną rocznicę zamachu na życie św. Jana Pawła II. We wszystkich tych wydarzeniach najważniejsze będzie jednak zawierzenie siebie Matce Bożej.

Weźmie w niej udział delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa akademickiego bp Marek Marczak.

W programie pielgrzymki będzie m.in. spotkanie w grupach studenckich, absolwenckich i nauczycieli akademickich. Początek o godz.12.00. Centralnym wydarzeniem pielgrzymki będzie o godz. 19.00 Msza św. w Bazylice.

Bp Marczak poprowadzić ma Apel Jasnogórski, a reprezentacja studentów z duszpasterstw akademickich w Polsce złoży rotę ślubowania.

 

Sobotni Wykład Maryjny

 

Kolejny Sobotni Wykład maryjny odbędzie się w sobotę 13 maja o godz. 19.00 w Kaplicy Różańcowej. Prelekcję zatytułowaną: „Św. Jan Paweł II – >Doktor Maryjny< naszych czasów” wygłosi ks. dr Kamil Zadrożny, dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych.

Organizatorem spotkań jest Jasnogórski Instytut Maryjny przy współpracy z Instytutem Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie. Wykłady mają charakter otwarty. Po prelekcji będzie możliwość zadawania pytań, odbędzie się też dyskusja. Inicjatywa ma służyć pogłębieniu wiedzy o Matce Bożej, duchowości maryjnej i wiary.

 

Pielgrzymka Osób Represjonowanych Stanu Wojennego – 14 maja

Uczestnicy dorocznej 26. Pielgrzymki Osób Represjonowanych również w tym roku przybędą na Jasną Górę – w niedzielę, 14 maja. Jej organizatorem od wielu lat jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, której celem jest nie tylko utrwalenie pamięci historycznej, ale przede wszystkim pomoc członkom organizacji w ich aktualnych potrzebach.

Pielgrzymka rozpocznie się od złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

O godz.12.30 uczestnicy wezmą udział we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej.

Od 2015 r. uczestnicy wydarzeń stanu wojennego są „podopiecznymi” państwa polskiego. Osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, jest ich dziś ok. 15 tys., przysługuje prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz prawo korzystania z pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Jasnogórskie Dni Skupienia -12-14 maja

 

Jasnogórskie Dni Skupienia stanowią formę rekolekcji. Spotkania prowadzi o. Marcin Ciechanowski, paulin, egzorcysta arch. częstochowskiej. Ich plan ogólny obejmuje: Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej, konferencje biblijne, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę o uzdrowienie. Rekolekcje są bezpłatne. Szczegółowe informacje i program przesyłane są mailowo. Wystarczy napisać pod adres: jasneskupienie@gmail.com.

 

Izabela Tyras Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *