Stacja telefonii komórkowej tuż pod oknami


Mieszkańcy ul. Słonimskiego 3/9 nie godzą się na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY tuż pod ich oknami.  Mają obawy, że zbyt mała odległość od bloku negatywnie wpłynie na ich zdrowie.  

Mieszkańcy w sierpniu o możliwości postawienia stacji pod ich oknami dowiedzieli się w sierpniu bieżącego roku.  W dziwny sposób, bo obwieszczenie Prezydenta Częstochowy o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czyli po prostu stacji bazowej dla telefonii komórkowej, wywieszono… na drzewie 2 sierpnia. Zdumieli się sposobem komunikacji i jeszcze bardziej pomysłem, bo stacja bazowa dla telefonii komórkowej ma stanąć tuż obok ich okiem. Od razu wystosowali do Urzędu Miasta Częstochowy stanowcze pismo protestujące, w którym zaznaczyli, że nie wyrażają zgody na te inwestycję stacja będzie miała negatywny wpływ na ich zdrowie. Petycję, pod którą podpisało się blisko 40. lokatorów mieszkańcy złożyli w Urzędzie Miasta 16 sierpnia. Jak dotąd nie otrzymali odpowiedzi.

Chcieliśmy się dowiedzieć na jakim etapie jest proces inwestycyjny, dlatego wysłaliśmy do Urzędu Miasta zapytania w t tej sprawie skierowaliśmy zapytania. Też czekamy na odpowiedzi.

 

 

Opinie o szkodliwym wpływie stacji bazowych na zdrowie człowieka są podzieloen.

Pod koniec 2018 roku opublikowano wyniki badań dotyczące wpływu promieniowania elektromagnetycznego (PEM) ze stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) na zdrowie uczniów link. Według naukowców, dzieci uczące się w ich pobliżu mają problemy z przyswajaniem wiedzy. Wyniki licznych badań naukowych dowodzą, że emitowane przez nie promieniowanie jest szkodliwe dla organizmu człowieka, powodując m.in.: zmęczenie, napięcie, bóle głowy, problemy ze snem i inne psychologiczne i fizjologiczne dolegliwości, zaburzenia widzenia i słuchu, cukrzycę, a nawet raka. Obawy społeczeństwa są zatem uzasadnione, szczególnie jeśli chodzi o troskę o najmłodszych, w tym stawianie SBTK w pobliżu miejsc, gdzie często przebywają np. szkół. Naukowcy z saudyjskiego King Saud University postanowili zbadać, jak promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez te stacje zmienia zdolności poznawcze uczących się w nich dzieci. Wyniki badań pokazały, że uczniowie przebywający w szkole o wyższym natężeniu promieniowania elektromagnetycznego uzyskali znacznie gorsze wyniki w badaniach motoryki, pamięci i koncentracji. Potwierdza to wnioski wyciągnięte przez włoskich uczonych dwa lata wcześniej, którzy stwierdzili, że dzieci przebywające w środowisku o wyższym natężeniu pola elektromagnetycznego mają większe trudności z formułowaniem wypowiedzi i przyswajaniem wiedzy ze zrozumieniem, a także z poprawnym zachowaniem.

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje naukowe badania promieniowania EMF i jej stanowisko w tej sprawie zostało sformułowane w następujący sposób:

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.”

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *