Pokłosie trąby


W Częstochowie straty z powodu trąby powietrznej, która dokonała spustoszeń 15 sierpnia wynoszą blisko 1 mln 200 tys. złotych. MOPS jedenastu rodzinom wypłacił po 5 tysięcy złotych, trzem najbardziej poszkodowanym – po 10 tysięcy. O dalszej pomocy mają zdecydować radni podczas sesji.

W Częstochowie uszkodzonych zostało 15 domów przy ul. Ikara. W regionie zniszczenia były znacznie większe. W pierwszym dniu w akcji brało udział 47 zastępów straży pożarnej, w sumie 277 osób – zarówno z PSP, jak i OSP. Łącznie w ciągu tych kilku dni w akcji wzięło udział 1200 strażaków w 225 zastępach.

Władze miasta podziękowały Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W pierwszym dniu szczególnie zasłużyła się jednostka PSP przy ul. Strażackiej w Częstochowie, którą dowodził szef zmiany aspirant sztabowy Piotr Krzemiński. W tym przypadku nie obowiązywała rejonizacja i dlatego np. w Częstochowie pomagała OSP z Kłomnic, bo częstochowianie pojechali na akcję do Blachowni.
Podziękowania otrzymali także policjanci, energetycy z ENION (w piątek wieczorem 20 tysięcy odbiorców znalazło się praktycznie bez napięcia, w sobotę, dzięki ciągłej pracy służb juz tylko 5 tysięcy), pracowaliśmy całą noc pracownikom Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych częstochowskiego Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który m.in. zapewnił pomoc psychologa

Ramka
Według ostatnich danych uszkodzonych zostało m.in.:
powiat częstochowski
· w Blachowni – 77 domów mieszkalnych, w tym m.in. Urząd Miasta, kościół;
· w Kruszynie – 30 domów mieszkalnych, 68 budynków gospodarczych;
· w Mykanowie – 30 domów mieszkalnych, 47 budynków gospodarczych;
powiat lubliniecki
· w Lublińcu – 3 domy
· w Koszęcinie– 69 domów mieszkalnych, 53 budynków gospodarczych
· w Herbach – 57 domów mieszkalnych, 57 budynków gospodarczych
· Woźniki – 1 dom
powiat radomszczański
· w mieście Radomsko – 161 budynków mieszkalnych
· w Dobroszycach – 32 domów mieszkalnych, 42 budynków gospodarczych
· w Gomunicach – 67 domów mieszkalnych, 51 budynków gospodarczych
· w Ładzicach – 5 domów mieszkalnych, 6 budynków gospodarczych

Pomoc dla poszkodowanych przez kataklizm

Zarząd Powiatu Częstochowskiego zamierza pomóc finansowo samorządom gmin poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Projekt uchwały mówiącej o przekazaniu tym gminom 100 tys. zł znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu.
Jeśli radni powiatowi wyrażą zgodę, pieniądze zostaną przekazane gminom Blachownia, Kruszyna, Mykanów. Pierwsza z nich otrzyma 50 tys. zł, dwie pozostałe po 25 tys. zł.
Ponadto Starostwo Powiatowe w Częstochowie oddało do dyspozycji osób, firm i instytucji chcących wspomóc ofiary żywiołu, swoje konto bankowe. Pieniądze można wpłacać na rachunek nr 61154010142001730795720004 z dopiskiem „Dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną”. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są także w kasie Starostwa przy ul. Sobieskiego 9.
Poszkodowanym przez nawałnicę gminom pomaga już Częstochowa. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przeznaczeniu dla gmin w powiatach częstochowskim, lublinieckim, myszkowskim i radomszczańskim 385 tys. zł.
Gminy powiatu częstochowskiego otrzymają: Blachownia –100 tys. zł, Kruszyna – 20 tys. zł, Mykanów – 30 tys. zł. Gminy powiatu lublinieckiego: Koszęcin – 50 tys. zł i Herby – 50 tys. zł. Gmina Niegowa w powiecie myszkowskim – 5 tys. zł. Gminy powiatu radomszczańskiego: Radomsko – 80 tys. zł, Dobryszyce – 20 tys. zł i Gomunice – 30 tys. zł.
Środki zostaną przekazane na podstawie stosownych umów, zawartych pomiędzy poszczególnymi Gminami a Gminą Miastem Częstochowa, określających przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków w formie dotacji. Miasta Rada Częstochowy przekazała również 210 tys. zł na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców Częstochowy.
Zarząd Województwa Śląskiego na rzecz poszkodowanych gmin przekaże blisko 4 mln zł. Środki finansowe, zostaną przekazane na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a: Blachownią, Mykanowem, Kamienicą Polską, Konopiskami, Kruszyną, Częstochową, Wielowsią, Toszkiem, Pankami, Herbami, Woźnikami, Lublińcem i Koszęcinem. Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego zapowiedział uproszczenie wszystkich niezbędnych procedur związanych z przekazaniem pomocy, tak, by pieniądze jak najszybciej dotarły do potrzebujących.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *