Nie płacisz? Kup sobie rower!


ALIMENTY POPRZEZ MOPS

Od 1 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się przekazywaniem pomocy alimentacyjnej. Kto uchyla się od płacenia, może teraz stracić prawo jazdy i trafić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadanie zostało przejęte od instytucji państwowej na mocy nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. – Od razu po ukazaniu się ustawy, udało się płynnie przejąć obowiązki, co w żaden sposób nie zakłóciło pracy pomocowej – informuje wicedyrektor MOPS Agnieszka Kowol.
W Częstochowie fundusz alimentacyjny dotyczy co najmniej pięciu tysięcy osób. Jeszcze w sierpniu zainteresowanie wsparciem wykazało kilkaset osób, które jako pierwsze złożyły wnioski. Szczególna aktywność planowana jest na wrzesień, dlatego pracownicy MOPS apelują do osób, które zamierzają skorzystać z tej pomocy, by zgłębiły przepisy i złożyły wniosek. – Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, by szybko i skutecznie obsłużyć zainteresowanych – zachęca Agnieszka Kowol.

KOMU?
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, mające zasądzone od rodzica alimenty, których egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z przysługują do ukończenia 18 roku życia (chyba że dziecko się uczy – wtedy do 25 roku życia). Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek. – Zgodnie z ustawą można powiedzieć, że sprawa dotyczy dziecka, które nie może zapewnić warunków materialnych do życia oraz rodziców, którzy nie wywiązują się wobec niego z konieczności płacenia alimentów – uściśla Agnieszka Kowol.

KIEDY?
Prawo do świadczenia z fundusz alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, nie przekracza 725 zł. A więc, ustalając prawo do świadczenia na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. – Trzeba pamiętać, że najpierw sytuacja musi być potwierdzona przez komornika, sprawdzającego, czy wierzyciel rzeczywiście unika obowiązku – zaznacza Agnieszka Kowol.

ILE?
Świadczenia przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Okresy świadczeniowe trwają 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku, ale wnioski można składać już od 1 sierpnia. – Wniosek złożony w sierpniu pozwoli na wypłacenie pieniędzy do końca października. Podobnie, jeśli ktoś złoży go we wrześniu, do końca listopada na pewno otrzyma wsparcie – wyjaśnia Agnieszka Kowol.

GDZIE?
Zadania alimentacyjne MOPS realizuje w sekcji ds. świadczeń rodzinnych w dwóch nowych komórkach. Pierwsza to zespół ds. funduszu alimentacyjnego, realizujący świadczenia z funduszu, druga to zespół obsługujący dłużników, prowadzący postępowania egzekucyjne. – Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą udać się aż w trzy miejsca. Pierwsze jest przy ulicy Nowowiejskiego 15, gdzie mamy 4 stanowiska, drugie przy POW 2, mające 2 stanowiska, zaś trzecie, jednostanowiskowe działa przy Niepodległości 30 – wylicza Agnieszka Kowol.

CO DALEJ?
Po otrzymaniu wniosku, właściwy dłużnikowi organ przeprowadza z nim wywiad alimentacyjny, ustalający jego sytuację rodzinną, dochodową i zawodową, stan zdrowia i przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. W przypadku, gdy dłużnik jest bezrobotny, organ zobowiązuje go do zarejestrowania się oraz zwraca do starosty o podjęcie działań zmierzających do jego aktywizacji zawodowej, w tym robót publicznych. Jeśli dłużnik uchyla od nakazanych mu zadań, zostaje wystosowany wniosek o ściganie za przestępstwo. Do chwili obecnej częstochowski MOPS zajmował się blisko 500 dłużnikami alimentacyjnymi. Szacuje się, że ta liczba wzrośnie o około 5 tys. – Obecnie, jeśli ktoś twardo uchla się od płacenia, można odebrać mu prawo jazdy. Istnieje też możliwość umieszczenia takiej osoby w Krajowym Rejestrze Długów – precyzuje Agnieszka Kowol.

ŁUKASZ STACHERCZAK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *