Na UJD zainaugurowano nowy rok akademicki


W środę 5 października w budynku rektoratu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza przy ul. Waszyngtona 4/8 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Będzie to 52. rok istnienia uczelni, z kolejnymi nowymi kierunkami, w tym tak długo oczekiwanym kierunkiem lekarskim.

 

Uroczystość otworzyła rektor częstochowskiego uniwersytetu, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, już na wstępie przypomniała o ogromie wykonanej pracy na rzecz utworzenia nowego kierunku lekarskiego oraz sprostaniu nowym wyzwaniom, jakie postawiła przed uczelnią napaść Rosji na Ukrainę.  –  Jako jednostka współpracująca z wieloma uczelniami ukraińskimi, natychmiast po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę podjęliśmy działania, polegające na m.in. wsparciu studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy, związanych z naszym uniwersytetem, czy opracowywaniu i ulepszaniu programów studiów wspólnych – wymieniła prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Podziękowała osobom zaangażowanym w proces tworzenia kierunku lekarskiego, pracownikom naukowym Uczelni, ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi i wiceministrowi zdrowia Waldemarowi Krasce, a szczególnie parlamentarzystom ziemi częstochowskiej, którzy z oddaniem wspierali działania Uniwersytetu – wiceministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, posłowi Szymonowi Giżyńskiemu i senatorowi Ryszardowi Majerowi oraz senatorowi w latach 2019-2019 Arturowi Warzosze. 

Rektor Anna Wypych-Gawrońska podkreśliła jednocześnie sukcesy, jakie w roku akademickim 2021/2021 odniosła uczelnia.  – Pracownicy uniwersytetu odnotowali liczne awanse w zakresie zawodowym. Nowy rok akademicki zainauguruje 715 pracowników Uniwersytetu. Wśród nich znajduje się blisko 480 nauczycieli akademickich. W gronie tym 160 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (przynajmniej ze stopniem doktora habilitowanego), natomiast aż 53 osoby to profesorowie tytularni. Działalność naszych pracowników zdobywa uznanie i jest wyróżniana przez instytucje zewnętrzne. W zeszłym roku kilku pracowników wydziału nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych znalazło się wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie. W roku 2022 uniwersytet zajął I miejsce wśród uczelni pedagogicznych, odnotował też jedną z najwyższych pozycji w kraju w zakresie wynalazczości, a także bardzo wysoką w przypadku cytowanych publikacji pracowników – zaznaczyła prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

Po odczytaniu listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez dr hab. inż. prof. UJD Zygmunta Bąka oraz listu od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę, wiceminister wygłosił kilka słów na temat kierunku lekarskiego, jaki w tym roku uruchamia uczelnia.

– Wszyscy doskonale wiemy, że w Polsce potrzeba kadr i lekarzy, a myślę, że nowe ośrodki, które powstają w naszym kraju, które wpisały się w nową mapę uczelni medycznych, tę lukę z biegiem czasu wypełnią. Studia te nie są łatwe. To jedne z dłuższych studiów, ale taki przebieg jest spowodowany wielką odpowiedzialnością, jaka spoczywa na lekarzach. Praca lekarza to praca z człowiekiem chorym, potrzebującym leczenia, w związku z czym jakość kształcenia musi być w tym przypadku na jak najwyższym poziomie, przez co nie tak łatwo przez uczelnie spełnić kryteria, aby uzyskać możliwość kształcenia lekarzy. Cieszę się więc, że uczelnia w Częstochowie te warunki spełniła. Nie było to łatwe, ale myślę, że wszystko, co dobre, rodzi się w bólach. Myślę także, że trzeba podziękować lokalnym parlamentarzystom, którzy od lat zabiegali o możliwość kształcenia w Częstochowie lekarzy – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Po odczytaniu kolejnego listu od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez senatora Ryszarda Majera, list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w zastępstwie wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Szymona Giżyńskiego odczytała dyr. biura poselskiego Grażyna Matyszczak, pełnomocnik Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości.

– W zbliżającym się, tj. 2023 roku, obchodzić będziemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, ekonomisty i filozofa, doktora prawa kanonicznego, urzędnika i dyplomaty – prawdziwego człowieka renesansu – napisał minister Przemysław Czarnek. – To właśnie ten wyjątkowy jubileusz sprawił, że przyszły rok ustanowiono Rokiem Mikołaja Kopernika. Dla nas zaś stał się impulsem do ważnych działań, które wspierają i wzmacniają polską naukę. Dlatego też powstała inicjatywa Akademii Kopernikańskiej, której zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności, rozpoznawalności badań naukowych i budowy nowego wizerunku polskiej nauki w świecie. Jestem przekonany, że nowa instytucja stanie się doskonałą płaszczyzną współpracy między polskimi naukowcami, pracującymi w zagranicznych ośrodkach, a tymi, rozwijającymi swoją karierę w kraju. Szanowni profesorowie, pracownicy uczelni, chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla całokształtu państwa dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej, badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej  – zaznaczył w liście Minister Edukacji i Nauki.

Po przekazaniu życzeń od posła Szymona Giżyńskiego przez dyrektor Grażynę Matyszczak, z zaproszonych gości przemówił jeszcze bp Andrzej Przybylski, a później nastąpiło ślubowanie przedstawicieli pierwszych roczników studentów oraz doktorantów. Następnie wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wręczyli odznaczenia państwowe i medale wyróżnionym pracownikom uniwersytetu. Po promocji doktorantów na stopień doktora uroczystość zamknął wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. dr. h.c. multi Aleksandra Sieronia pt. „Uniwersytet i medycyna, razem czy osobno?”.

Warto dodać, że rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie inauguruje ponad 5300 studentów i doktorantów. Wśród nich znajdują się osoby, które rozpoczynają naukę na I. roku studiów – ok. 1740 stacjonarnych i ok. 460 osób na studiach niestacjonarnych (razem ok. 2200 studentów I  roku różnego rodzaju studiów). Wśród studentów znajduje się grupa ok. 300 cudzoziemców (na pierwszym roku ponad 170 osób). W zdecydowanej przewadze są to obywatele Ukrainy, ale także z Białorusi (ponad 10 osób) i pojedyncze osoby z Kazachstanu, Chorwacji i Rumunii. W nowym roku akademickim uniwersytet ma ponadto kształcić na blisko 60 kierunkach studiów: I  i II  stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach inżynierskich i dualnych. Wśród nowości znajduje się m.in. kierunek lekarski.

MS

 

więcej zdjęć na: fot. Kacper Staszczyk

> https://drive.google.com/drive/folders/1vS2Vljr2LKZ41sbtL1oRxvZFGH49yTqd

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *