“Dzięki nakładom inwestycyjnym wszystko w szpitalu diametralnie się zmieniło”. Konferencja prasowa w szpitalu na Parkitce na temat zmian organizacyjnych, inwestycji i planów na przyszłość


W czwartek 6 października w Auli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 odbyła się konferencja prasowa, poświęcona zmianom organizacyjnym, zrealizowanym inwestycjom oraz planom rozwojowym szpitala.

Dyrektor szpitala, Zbigniew Bajkowski, wyjaśnił na początku, skąd wzięła się konieczność bieżącego informowania mediów o tym, co dzieje się w szpitalu.

– Rzeczywiście, nieco zapędziliśmy się wraz z kierownictwem szpitala i zapomnieliśmy informować państwa, co się tutaj dzieje. Nie da się zaprzeczyć, że czasami wiąże się to z tym, że rozchodzą się informacje, które nie mają nic wspólnego z prawdą, a które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Bardzo zależy nam, żeby wszystko to, co dotyczy szpitala, podparte było faktami i wiedzą, opartą na konkretnych przesłankach – podkreślił dyrektor Zbigniew Bajkowski. – Jedną z takich rzeczy są inwestycje, które są przeprowadzane w naszym szpitalu. Obejmując urząd dyrektora tego szpitala, powiedziałem w jednym z wywiadów, że do końca swojej kadencji chciałbym zainwestować w niego 200 mln zł, ponieważ wtedy wydawało mi się, że jest to kwota mniej więcej adekwatna do potrzeb placówki. Z perspektywy ok. 3,5 roku mojej pracy mogę powiedzieć, że gdyby teraz ktoś mnie poinformował, że mam do dyspozycji 500 mln zł, to również potrafiłbym to rozdysponować na konkretne przedsięwzięcia i gwarantuję, że i tak by to nie wystarczyło. Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne w tym szpitalu powodowały, że degradował się on zarówno majątkowo, jak i pod kątem ogólnego funkcjonowania. Dlatego tak ważne są nakłady inwestycyjne – to dzięki nim wszystko w szpitalu zmieniło się diametralnie – stwierdził dyrektor Zbigniew Bajkowski.

Następnie dyrektor szpitala wspomniał o inwestycjach i zmianach, dokonanych dotychczas w związku ze szpitalem.

– W ostatnich 3 latach w WSS w Częstochowie zrealizowano szereg inwestycji na łączną kwotę około 131 000 000 zł [w tym prawie 47 mln zł w 2022 roku – przyp. red.]. Jeśli chodzi o te najważniejsze, to obecnie został rozstrzygnięty przetarg na zakup i montaż nowoczesnego tomografu komputerowego, który opiewa   na  kwotę   około   4,3   mln   zł. Podpisano umowę z Ministerstwem Zdrowia na projekt remontu i modernizacji Oddziału Zakaźnego i Laboratorium Mikrobiologicznego. Wartość projektu to około 9 mln zł. Dzięki sukcesywnym zmianom sama wydajność Traktu Operacyjnego została zwiększona o prawie 100% w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zmiany poczynione  na  oddziałach, na których przeprowadzono restrukturyzację kadrową (np. zmiana kierowników) przyniosły podniesienie wydajności pracy o prawie 50%. Dodam też, że Oddział Okulistyki funkcjonuje bez zakłóceń. W jego obrębie wykonuje się coraz więcej zabiegów. Po latach stagnacji jest rozszerzany zakres jego działalności. Nigdy nie było zamiaru ani jakichkolwiek planów ograniczenia działalności Okulistyki, a co za tym idzie, pozbawienia dostępu do świadczeń medycznych pacjentów – zaznaczył dyrektor Zbigniew Bajkowski.

Dyrektor szpitala opowiedział także o planach na przyszłość.

– Pomimo przejściowych problemów kadrowych, szpital stale się rozwija. Przykładem tego są umowy podpisane z podwykonawcami, jak choćby ta, obejmująca realizację opisów badań, które są najbardziej czasochłonne w całej diagnostyce obrazowej. Ważnym krokiem jest nawiązanie współpracy z NFZ nad programem lekowym dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, który ma być realizowany właśnie przez Oddział Neurologiczny przy ul. Bialskiej. Obiecująco zapowiada się też współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza, w którym otwarty został kierunek lekarski. Od połowy listopada w Zakładzie Patomorfologii (zmodernizowanym za kwotę ok. 1,5 mln zł) rozpoczną się zajęcia z anatomii dla pierwszego rocznika studentów kierunku lekarskiego. Na Parkitce będą się oni uczyć, odbywać praktyki, a w przyszłości mają szansę na pracę.

Po prezentacji dyrektorowi szpitala zadano pytania, w tym m.in. dotyczące przyczyn zawieszenia oddziału laryngologicznego.

– Chciałbym podkreślić, że kiedy przyszedłem do tego szpitala, oddział laryngologiczny już nie funkcjonował. On został, używając kolokwialnego języka, rozburzony przez poprzednią panią kierownik, przy której wszyscy lekarze tamtego oddziału odeszli z pracy, w związku z czym nie było już czego ratować. Tak naprawdę to starania obecnej dyrekcji  spowodowały, że pozyskaliśmy lekarza, który wziął na siebie kierowanie oddziałem. Było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, gdy okazało się, że wszystko opiera się o pieniądze – wyjaśnił dyrektor Zbigniew Bajkowski. – Sytuacja ta była dla mnie niezrozumiała o tyle, że wszystko rozwijało się w dobrym kierunku, nawet biorąc pod uwagę, jak wielki jest deficyt laryngologów ogółem. Chciałbym zaznaczyć, że w ostatnim czasie, oprócz zawieszenia częstochowskiego oddziału laryngologicznego, na Śląsku zostało zamkniętych 6 innych. Chcę, żeby było jasne, że to nie jest tak, że dyrekcja tego szpitala nie miała woli, żeby funkcjonował tu oddział laryngologiczny. Wręcz przeciwnie – oddział ten został przeze mnie odtworzony, a dopiero później, mimo podjętych działań zmierzających ku jego utrzymaniu, musiał zostać zawieszony – podsumował dyrektor szpitala na Parkitce.

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *