Grażyna Nowak najlepszym sołtysem


Grażyna Nowak, sołtys Sołectwa Bargły wygrała w kategorii – „Najlepszy sołtys” zdobywając I nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego. Gratulujemy!

6 października 2022 roku, w miejscowości Wisła podczas „Forum sołtysów województwa śląskiego”, organizowanym rzez Departament Terenów Wiejskich Województwa Śląskiego, podsumowano konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. 
Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. przedsięwzięcie promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi.
Konkurs obejmował kilka kategorii. Tegoroczną I nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii „Najlepszy sołtys” wygrała Grażyna Nowak, sołtys Sołectwa Bargły. Podczas gali pierwszy gratulacje i wyrazy uznania złożył Pani Sołtys wójt gminy Poczesna  Krzysztof Ujma. Gratulujemy!
fot: I. Skorupa
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *