Na Mirowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania przestrzennego tzw. doliny Warty


W środę 10 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 27 na ul. Rozdolnej 5 w Częstochowie odbyło się drugie już spotkanie z mieszkańcami miasta, poświęcone zagospodarowaniu przestrzennemu Mirowskiego Przełomu Warty (znanego też jako Dolina Warty).

Spotkanie otworzył Wojciech Januszczyk, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni oraz członek Fundacji “Krajobrazy”, odpowiedzialnej za przyszły projekt zagospodarowania przestrzennego Mirowskiego Przełomu Warty, który opowiedział o samej organizacji i jej działalności.

– Jako fundacja, pracujemy już któryś rok z rzędu nad wdrażaniem do przestrzeni zarówno pomysłów, dotyczących funkcjonalności terenów zieleni, a więc rozszerzenie zakresu tej funkcjonalności z np. spacerów do szerszego spektrum, jak i spraw, związanych z gospodarką obiegu zamkniętego i włączaniem jej do architektury krajobrazu – mówił. – Jest to nasza przyszłość ze względu na zmiany klimatyczne, które mają obecnie miejsce. Jesteśmy organizacją, która stara się przekazać jak najszerszemu gronu odbiorców wiedzę na temat obiegu zamkniętego oraz jego wagi w naszych czasach.

Po wyjaśnieniu, jak działa obieg zamknięty w kontekście terenów zielonych, głos zabrał drugi członek fundacji, Jan Kamiński, który wyjaśnił szczegółowo, na czym będzie polegał projekt Mirowskiego Przełomu Warty i jakie modyfikacje terenu będzie obejmował. Później raz jeszcze wystąpił Wojciech Januszczyk, podkreślając znaczenie ponownego wykorzystania surowców przy zagospodarowywaniu terenów zielonych, a także konieczności unikania zjawiska tzw. betonozy.

Następnie rozpoczęła się dyskusja z mieszkańcami. Jako pierwszy głos zabrał Hubert Wąsek, prezes częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, sugerując, że miasto powinno ogłosić konkurs, w wyniku którego zostałby wybrany projektant, zamiast wybierać takowego “z góry”.

– Uważam, że Częstochowa, zwłaszcza przy takich inwestycjach, zasługuje na to, by ogłoszono konkurs architektoniczny – stwierdził. – Wtedy każdy architekt krajobrazu miałby szansę wystartować i zostać wytypowanym. Konkurs byłby też o tyle sprawiedliwy, że wszystko odbywałoby się zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, które w sytuacji “samodzielnego” wyboru architekta są przez miasto pomijane.

Od jednego z mieszkańców Mirowa padło później pytanie o źródło finansowania projektu oraz jego kwotę.

– Zamówienie opiewa na kwotę mniejszą niż 130 tys. zł, zatem nie jest to przetarg – powiedział obecny na spotkaniu Łukasz Kot, naczelnik Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. – Jeżeli ruszy Krajowy Plan Odbudowy, będziemy ubiegać się o środki, jeśli nie, poszukamy innych źródeł.

Członkom Fundacji “Krajobrazy” zarzucono potem, że jedynie opisują, co mogą zrobić, nie przedstawiając swoich dotychczasowych, ukończonych projektów. Zgłaszano ponadto uwagi i pomysły, dotyczące ścieżek rowerowych, mostów i najrozmaitszych obiektów, znajdujących się w obrębie doliny Warty. Pojawiły się też głosy, że miasta najzwyczajniej nie będzie na to stać. Obecny na spotkaniu radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Ruksza zasugerował, by nie ingerować w to środowisko w zbyt duży stopniu. Stwierdził również, że miasto często obiera taktykę działania, polegającą na przedstawieniu z początku pięknego projektu, którego finalny rezultat pozostawia wiele do życzenia – za przykład podał centra przesiadkowe i obecny stan Estakady – i wyraził obawę, że taka sytuacja powtórzy się i w tym wypadku. Radna PiS Monika Pohorecka zapytała z kolei o realny plan realizacji zagospodarowania przestrzennego doliny Warty. Padła odpowiedź, że w tym roku ma zostać ustalona koncepcja, w przyszłym powstanie realny projekt, a realizacja ma się rozpocząć w roku 2024.

Pod koniec spotkania wielu mieszkańców zanegowało samą sensowność takiej inwestycji, zwracając jednocześnie uwagę, że miasto powinno najpierw zadbać o najważniejsze części miasta, takie jak centrum, które, ich zdaniem, wymagają posprzątania i renowacji.

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *