KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU


Jesteś organizacją pozarządową? Chcesz założyć stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnię socjalną? Masz kłopot z rozliczeniami, potrzebujesz porady prawnej bądź doradztwa w zakresie marketingu? Nie masz gdzie zorganizować spotkania, narady, posiedzenia zarządu? Jeśli tak, to projekt “Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” jest skierowany właśnie do Ciebie.

Jesteś organizacją pozarządową? Chcesz założyć stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnię socjalną? Masz kłopot z rozliczeniami, potrzebujesz porady prawnej bądź doradztwa w zakresie marketingu? Nie masz gdzie zorganizować spotkania, narady, posiedzenia zarządu? Jeśli tak, to projekt “Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” jest skierowany właśnie do Ciebie.

Doradztwo indywidualne, grupowe, specjalistyczne z zakresu ekonomii społecznej, prawa, marketingu oraz księgowości. Doradcy, specjaliści, trenerzy do dyspozycji. Kursy i szkolenia wynikające z bieżących potrzeb a także te długoterminowe będące odpowiedzią na potrzeby organizacji. Baza lokalowa w tym pomieszczenie biurowe oraz sala konferencyjna udostępniona dla członków organizacji. Wszystko w ramach rozpoczętego z dniem 1 kwietnia projektu “Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, którego partnerem jest Gmina Miasto Częstochowa.

Więcej informacji o Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości oraz sposobach skorzystania z usług oferowanych w ramach projektu, można będzie uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 25 kwietnia o godz. 14.00 w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych (ul. Focha 19/21, I piętro budynek USC). Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie pod numerem telefonu 34-370 74-80 lub na adres mailowy: bik@czestochowa.um.gov.pl.

Projekt “Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *