20 kwietnia rusza jurajska liga rowerowa


REGULAMIN JURAJSKA LIGA ROWEROWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012

1. CEL
· wdrażanie przepisów ruchu drogowego pod kątem bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych
· przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży -alkoholizm, narkomania poprzez wychowanie w duchu sportowym połączonym z rywalizacją
· popularyzacja, promowanie kolarstwa i turystyki rowerowej

2. ORGANIZATORZY
· CZ.K.K.S „KOLEJARZ – JURA ” Częstochowa
· Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie

3. PATRONAT HONOROWY
· PREZES SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

4. TERMINY I MIEJSCA PRZEPROWADZENIA WYŚCIGÓW
· 20.04.2012 r – Cz-wa ul. Żabia 1 – Szkoła Podstawowa nr 22
przyjmowanie zapisów od 9:00 do 10.45 / START / pierwszej kat. o godz. 11.00. Ponadto do każdego etapu będzie sporządzony oddzielny program.

5. UCZESTNICTWO I PRZEPISY ORGANIZACYJNE
Prawo do uczestnictwa mają dzieci i młodzież w następujących kategoriach
wiekowych nie zrzeszeni w klubach sportowych – dziewczęta i chłopcy
· III i IV klasa S.P- rok urodzenia 2002-2001
· V i VI klasa S.P- rok urodzenia 2000-1999
· I Gimnazjum- rok urodzenia 1998
· II i III klasa Gimnazjum- rok urodzenia 1996-97

Ponadto każdy uczestnik LIGI ROWEROWEJ powinien posiadać:
· Pisemne zezwolenie od rodziców lub opiekunów
· Badania od lekarza szkolnego
· Legitymację szkolną – do wglądu
· Ubiór sportowy
· Rower ( dowolny rodzaj )
· Kask rowerowy ( gdy nie posiada zapewni organizator w ograniczonej ilości)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt rowerowy uczestników

6. KLASYFIKACJA PUNKTOWA
Klasyfikacja punktowa zostanie prowadzona w następujących kategoriach:
· INDYWIDUALNA
1. miejsce – 20 pkt. 11. miejsce – 6 pkt.
2. miejsce – 17 pkt. 12. miejsce – 5 pkt.
3. miejsce – 15 pkt. 13. miejsce – 4 pkt.
4. miejsce – 13 pkt 14. miejsce – 3 pkt.
5. miejsce – 12 pkt 15. miejsce – 2 pkt.
6. miejsce – 11 pkt. Pozostali zawodnicy
7. miejsce – 10 pkt. zdobywają po 1 pkt.
8. miejsce – 9 pkt
9. miejsce – 8 pkt
10. miejsce – 7 pkt.
DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ ZALICZONE ZOSTANĄ WYNIKI RUNDY JESIENNEJ Z 7.10.2011 r i RUNDY WIOSENNEJ – 20.04.2012 r.
Aby zaliczyć punkty do współzawodnictwa w zawodach muszą wziąć udział minimum 4 drużyny zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
7. NAGRODY
Organizator przewidział :
Dla uczestników – dyplomy, puchary, statuetki

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W LIDZE ROWEROWEJ JAK I DO KIBICOWANIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ RYWALIZUJĄCEJ W PRAWDZIWEJ OPRAWIE WYŚCIGU KOLARSKIEGO.
W przypadku niejasności lub problemów proszę kontaktować się z
Dyrektorem Organizacyjnym Ligi Rowerowej jest
· Prezes Klubu – Grzegorz Gronkiewicz – 507 092 732
· V-ce Prezes Klubu – Dariusz Kuroń tel.- 502 523 559
· Prezes SZS – Kazimierz Siciak – 603 248 024

Program realizacji Imprezy

· Godz. 09.00 do 10.45 – przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów
· Godz. 10.45 do 10.55 – odprawa techniczna
· Godz. 11.00 do 11.05 – uroczyste otwarcie Ligi Rowerowej
· Godz. 11.10 do 12.30 – starty poszczególnych kategorii
· Godz. 12.30 do 13.30 – podsumowanie punktacji, przygotowanie
dyplomów upominków do dekoracji
· Godz. 13.30 do 14.00 – dekoracja uczestników poszczególnych
kategorii i zakończenie imprezy
Uwaga: drużyna zgłaszająca się na zawody musi posiadać pisemne imienne zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły i nauczyciela. Bez tego zgłoszenia drużyna nie będzie dopuszczona do zawodów. Druk zgłoszenia na naszej stronie www.szs.pdg.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *