100-procentowy wybór


4 kwietnia 2012 r. prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, dotychczasowy rektor, ponownie została wybrana rektorem Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2012-2016. W wyborach zyskała poparcie 100-procentowe – oddało na nią głosy 90 spośród 90 elektorów, nie miała kontrkandydata.

Prof. Maria Nowicka-Skowron urodziła się 10 listopada 1950 r. w Choroniu (woj. Śląskie). Studia wyższe odbyła w latach 1969-1973 w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1981 r., stopień naukowy doktora habilitowanego nadała jej AE w Katowicach w 1991 r. Tytuł naukowy profesora uzyskała również w AE w Katowicach w 2002 r. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładach Włókienniczych w 1973 r., a od 1975 r. do dziś pracuje w Politechnice Częstochowskiej.
W latach 1997-1999 była pierwszym dziekanem Wydziału Zarządzania po jego utworzeniu na bazie Instytutu Zarządzania. W okresie tym zainicjowała budowę Auli WZ. W latach 1999-2002 była prorektorem ds. rozwoju i współpracy z zagranicą, a w latach 2002-2005 prorektorem ds. nauki. Od 2005 r. do 2008 r. pełniła ponownie funkcję dziekana Wydziału Zarządzania. Obecnie jest również dyrektorem Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego. Od 1 września 2008 r. jest rektorem Politechniki Częstochowskiej.
W latach 1995-2006 była też zatrudniona w AGH Kraków. Działalność naukową charakteryzują liczne publikacje; ponad 170 pozycji, w tym 6 monografii i ponad 60 artykułów zagranicznych. Była promotorem 18 ukończonych prac doktorskich. Uczestniczy w dużej ilości prac naukowych (granty, projekty, prace zlecone, ekspertyzy) jako kierownik lub wykonawca.
Jest członkiem komisji PAN Oddział w Katowicach i Oddział w Poznaniu. W 1997 r. została członkiem International Society for Inventory Research. Pełniła funkcję v-ce Prezesa TNOiK Oddział Częstochowa oraz Prezesa Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Kobiet przy Politechnice Częstochowskiej. W latach 2005-2008 była Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Wyróżniona odznaczeniami i nagrodami. Otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodzona pięciokrotnie przez Ministra oraz kilkunastokrotnie przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *