Bank Czasu – wzajemna wymiana usług


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejny pomysł społecznie aktywizujący osoby starsze. Na przełomie kwietnia i maja w Częstochowie ruszy Bank Czasu.

Banki Czasu rozwijają się od lat 80. ubiegłego wieku. W Częstochowie to nowa inicjatywa. Na czym ma polegać?
– Idea Banku Czasu opiera się na bezpłatnej wymianie usług. Zakładamy, że w naszej społeczności każdy coś potrafi i każdy coś potrzebuje. Tworzy się zatem grupa samopomocowa. Nie zawsze jednak chodzi o prace stricte profesjonalne, ale o wykonanie zwykłych codziennych prac. Na przykład nauczycielka na emeryturze może dawać korepetycje w zamian za pomoc przy myciu okien czy zrobienie zakupów, elektryk usunie usterkę, w zamian za posprzątanie mieszkania, a pan „złota rączka” naprawi kran za podwiezienie jego chorej żony do lekarza. Bank Czasu ma bowiem pomagać i łączyć ludzi, którzy mają potrzeby i którzy mają umiejętności. To wzajemna pomoc w różnych codziennych czynnościach – wyjaśnia Majer.
Pomysłodawcom zależy, by poprzez nową inicjatywę zaktywizować osoby dotąd nieaktywne. – W Częstochowie problemem seniorów, obok pogarszających się warunków życia, jest samotność i brak celu do działania. Stąd ofertę kierujemy do osób bez rodzin, by poprawić jakość ich życia. Ma ona przełamać osamotnienie, dać szansę na poznawanie nowych ludzi – mówi Majer.
Promocja projektu trwa od dwóch miesięcy. – Pierwsze osoby już się zgłosiły. To trochę mało, by ruszyła pierwsza grupa, która powinna liczyć kilkadziesiąt osób. Dlatego kolejnym naszym krokiem będzie kontakt z członkami Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Sądzę, że osoby starsze chętnie włączają się w inicjatywy, które już znają – stwierdza Ryszard Majer.
Częstochowianie się starzeją. Aktualnie w naszym mieście żyje ponad 50 tysięcy osób po sześćdziesiątym piątym roku życia. To spora grupa na 238 tysięcy mieszkańców. Prognozy demograficzne nie są optymistyczne, za kilka lat seniorzy będą jedną czwartą populacji częstochowian.
W Częstochowie jest wiele inicjatyw dla seniorów. Obok Uniwersytetów Trzeciego Wieku, aktywnie na tym polu działa MOPS. Z sukcesem rozwija się akcja „Kawiarenka dla seniora” Instytucja udziela też wsparcia socjalnego i porad prawnych. Z kolei MOSiR organizuje dla osób starszych zajęcia sportowe.
Decyzją Unii Europejskiej rok 2012 został Rokiem Aktywności i Integracji Międzypokoleniowej. Tę myśl MOPS podjął w swych działaniach. – Budowanie więzi między młodymi i starszymi zainicjujemy poprzez szkolny konkurs literacki: „Częstochowa – moja tożsamość, moja historia, moja przeszłość”. Chcemy zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na to, że obok nich żyją osoby starsze, które są skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Zadaniem konkursu będzie opisanie historii ich życia. Młodzi ludzie będą musieli odkryć na nowo swoich dziadków i zapytać ich: jak się żyło w Częstochowie czterdzieści, pięćdziesiąt lat temu. Projekt ten będzie również promował Bank Czasu – mówi Ryszard Majer.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jasnogórska 34 w Częstochowie,
Biuro Banku Czasu czynne w poniedziałki od godz. 8-13, przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie
e-mail:bankczasu@mops.czestochowa.um.gov.pl

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *