Zmodernizowano budynek po dawnej szkole w Drochlinie. Ma być przeznaczony na cele społeczne


Budynek po byłej szkole w Drochlinie w gminie Lelów poddano gruntownej modernizacji. Obiekt ma zostać przeznaczony na cele społeczne.

W ramach przedmiotowej inwestycji  dostosowano budynek byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne. Wykonano zmiany układu pomieszczeń i ich aranżację dla zapewnienia właściwych warunków lokalowych. Przeprowadzono modernizację istniejących i aranżacje nowych pomieszczeń sanitarnych i szatni, zostały wymienione  drzwi wewnętrzne, jak również posadzki na gruncie w celu zwiększenia wysokości pomieszczeń oraz poprawienia izolacji, zmieniono układ klatki schodowej dla poprawy komunikacji w obiekcie. Wykonano  nowy parking dla samochodów osobowych w zachodniej części terenu objętego wnioskiem. Zlokalizowano tu 10 miejsc parkingowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. W części wschodniej zlokalizowano siłownię zewnętrzną. Zrealizowano pięć różnych urządzeń w okolicy istniejącego placu zabaw dla dzieci. Umieszczono również 8 ławek parkowych. Zaprojektowano nowe drogi dojazdowe oraz chodniki. Całość została ogrodzona za pomocą systemowego ogrodzenia z paneli aluminiowych. Tereny biologicznie czynne obsiane trawą oraz roślinnością niską.

Dzięki uatrakcyjnieniu i zwiększeniu funkcjonalności i użyteczności budynku byłej szkoły w Drochlinie mamy na celu zwiększenie integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, w szczególności wśród mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji, które stanowić będzie bodziec do samorozwoju społecznego – czytamy na stronie Urzędu Gminy Lelów.

źródło: Urząd Gminy Lelów

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *