XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Najbezpieczniejsze gospodarstwa w województwie śląskim – wyłonione


Bezpieczeństwo życia i pracy na wsi od kilkunastu lat jest dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników priorytetem. Systematyczna prewencja i edukacja przynoszą owoce. W województwie śląskim liczba wypadków w grupie rolników znacząco zmalała.

Dobry wynik jest dla szefostwa śląskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie powodem do radości. – Od wielu lat KRUS prowadzi na wsi szeroko zakrojoną prewencję, aby minimalizować zagrożenia i wypadkowość. I mamy dobre wyniki, bo efektem naszych działań jest znaczące zmniejszenie liczby wypadków na wsi. W województwie śląskim, dzięki akcjom prewencyjnym KRUS, w ostatnich kilku latach wypadkowość zmalała aż o 60 procent. Obecnie jesteśmy najbardziej bezpiecznym województwem w kraju – z radością podkreśla dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz.

Jak dodaje dyrektor śląskiego oddziału KRUS w Częstochowie, instytucja promocję bezpieczeństwa na wsi realizuje  poprzez organizowanie dla uczniów szkół rolniczych, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych konkursów plastycznych, literackich, filmowych. Ponadto realizowane są szkolenia, pokazy oraz pogadanki w szkołach i na licznych imprezach środowiskowych, między innymi, na dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz festynach. Co więcej, KRUS systematycznie co roku przekazuje jednostkom OSP torby ratownicze, wyposażone zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy. Dyr. Piotr Dobosz informuje, że w regionie częstochowskim takich toreb rozdano kilkadziesiąt.
– Wszystkie nasze działania: czy przekazanie torby strażakom, czy konkursy, są związane z edukacją i ciągłym przypominaniem o tym, jak bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy i działań ratowniczych. Przecież życie i zdrowie to wartości nadrzędne, dlatego lepiej zapobiegać wypadkom niż je leczyć. Zależy nam na budowaniu u mieszkańców wsi – od najmłodszych lat – świadomej troski o własne bezpieczeństwo, jak też na kształtowaniu prawidłowych nawyków. Zawód rolnika jest ciężki, wymaga fizycznej pracy i zalicza się do najniebezpieczniejszych. Tu o wypadek nietrudno, w gospodarstwie jednocześnie się pracuje, chodzi po drabinach, używa niebezpiecznych maszyn rolniczych, są tam zwierzęta, które mogą być niebezpieczne, do których też trzeba umieć właściwie podejść. Wszyscy muszą wiedzieć, że ostrożność, szczególna uwaga podczas pracy na polu czy w gospodarstwie są pierwszym czynnikiem do uniknięcia wypadków. Trzeba przy tym pamiętać, że śmierć czy kalectwo w wyniku wypadku odciskają piętno na całej rodzinie – mówi dyr. Dobosz.

Podsumowanie etapu regionalnego konkursu w województwie śląskim nastąpiło na uroczystej gali 30 czerwca 2022 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do tegorocznej edycji przedsięwzięcia zgłoszonych zostało 29 gospodarstw, z czego wyłoniono sześć – w dwóch etapach regionalnych po 3 gospodarstwa. Laureaci reprezentowali powiaty: częstochowski, myszkowski, gliwicki, pszczyński oraz bielski. Wszystkie gospodarstwa rolne zostały poddane szczegółowej ocenie profesjonalnej komisji konkursowej, która oceniła jak rolnicy w swych gospodarstwach wdrożyli zalecenia zasad bezpieczeństwa pracy i czy wyeliminowano wszelkie zagrożenia podczas codziennej pracy.  – Nasi przedstawiciele zawsze w wielką dbałością o najmniejsze szczegóły oceniają poziom bezpieczeństwa w gospodarstwach. Sprawdzają wszystkie aspekty zastosowanych systemów chroniących żyjące i zdrowie rolników, co jest niezmiernie istotne, bo w gospodarstwach czyha mnóstwo niebezpieczeństw. Zwracanie uwagi na wszelkie zagrożenia jest także sposobem edukacji rolników. Nasi doświadczeni fachowcy wskazują prawidłowe zachowania jak i te negatywne, zagrażające zdrowiu i życiu rolnika. Dzięki temu rolnicy są uczulani na wszelkie zagrażające im sytuacje – podkreśla dyr. Dobosz.

Życie i zdrowie jest priorytetem dla ważnych osób i instytucji. Patronat ogólnopolski nad konkursem od wielu lat obejmuje Prezydent RP Andrzej Duda. Natomiast wsparcie przy organizacji konkursu okazują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Istotnym jest fakt wspierania rolników przez władze samorządowe, które także czują się odpowiedzialne za życie i zdrowie mieszkańców wsi. Tegorocznym laureatom konkursu towarzyszyli włodarze gmin, m.in.: starosta Gliwicki Waldemar Dombek, starosta Bielski Andrzej Kamiński, burmistrz Miasta Olsztyn Tomasz Kucharski, wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, wójt Gminy Wielowieś Ginter Skowronek, wicewójt Gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak, wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak oraz Waldemar Lipus, który reprezentował UM w Pszczynie. – Tylko szeroko zakrojona współpraca, wspólne myślenie o bezpiecznym życiu daje dobre rezultaty. Dlatego trzeba organizować przedsięwzięcia promujące prewencję. Włączenie się w program tak wielu instytucji to dobry kierunek bowiem każde nowe doświadczenie i zdobyta wiedza chronią rolników przez wypadkami – stwierdza wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

W tym roku w województwie śląskim zwyciężyło gospodarstwo Ilony i Bernarda Stroków z gminy Jasienica w powiecie bielskim. Laureatami tegorocznego konkursu zostali również Szymon Wierus z gminy Mykanów (powiat częstochowski), który zajął II miejsce, natomiast III miejsce powędrowało do Piotra Jendrysika z miejscowości Świbie, w powiecie gliwickim. Wyróżnienia otrzymali Katarzyna i Rafał Mazankowie z miejscowości Niegowa w powiecie myszkowskim, Kamila i Grzegorz Ulrichowie ze Zrębic Drugich w powiecie częstochowskim oraz Sylwia i Leszek Szczotkowie z miejscowości Ćwiklice, w powiecie pszczyńskim. Laureaci

A przy okazji warto zwrócić uwagę, na odpowiedni wypoczynek.  Ciężka praca wymaga bowiem relaksu i wytchnienia. – Jeśli jesteśmy zmęczeni to bardziej podatni na wypadek, spowodowany zwykłą nieuwagą. Dlatego istnienie miejsca do wypoczynku, altany, wydzielonego miejsca zabaw dla dzieci jest również bardzo istotne. I to także brane przy ocenie konkursowej komisji audytującej – konkluduje dyr. Dobosz.

 

W gali wzięło udział wielu zaproszonych gości, a byli obecni m. in.: wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, dyrektor Biura Prewencji w Warszawie Cezary Nobis. Wśród przedstawicieli instytucji wspierających konkurs i prewencje wypadkową, będących jednocześnie sponsorami nagród byli obecni: zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie Teresa Pala, zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Dawid Zamora oraz Piotr Kalbron z Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Każdy z uczestników finału otrzymał cenne, a zarazem praktyczne nagrody oraz zestawy upominków ufundowane przez KRUS, KOWR, ARMiR, PIP oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

URSZULA GIŻYŃSKA

fot. Działalność KRUS na niwie budowania bezpieczeństwa w rodzinach na wsi doceniają inni. Dyrektor oddziału śląskiego KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz (drugi od prawej) otrzymał statuetkę od organizatorów edukacyjnego konkursu  w Mstowie ,,Jestem bezpieczny”.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *