Jurajski Festiwal Kultury Ludowej


Od czerwca do sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach realizuje zadanie ,,Jurajski Festiwal Kultury Ludowej”, które nawiązuje do tradycji Ziemi Koziegłowskiej, dziedzictwa i bogatych tradycji kulturowych, reprezentowanych poprzez tradycje śpiewacze i rękodzielnicze wywodzące się z plecionkarstwa.

Festiwal kierowany jest do grup obrzędowych, zespołów śpiewaczych, tanecznych, kapel ludowych, śpiewaków i instrumentalistów oraz wytwórców rękodzieła z wikliny i wiór osikowych z północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Gminy Koziegłowy. Poprzez prezentacje zespołów, wytwórców pokaże tradycyjne elementy kultury ludowej oraz jej transformacje i przystosowanie we współczesnym świecie. W ramach zadania odbędą się przeglądy konkursowe zespołów ludowych działających na terenie północnej Jury oraz warsztaty i pokazy plecionkarstwa. Finałem będzie jarmark ludowy nawiązujący do staropolskich jarmarków, gdzie zaprezentują się nagrodzone zespoły, a towarzyszyć temu będą pokazy rękodzieła, stoiska rzemieślnicze i z tradycyjną żywnością, a także twórcy ludowi.

W lipcu i sierpniu odbędą się powiatowe konkursowe przeglądy zespołów ludowych w kategoriach: zespoły śpiewacze, taneczne, obrzędowe, kapele ludowe, instrumentaliści i soliści ludowi. Do konkursu mogą przystąpić zespoły działające w czterech powiatach: będzińskim, częstochowskim, myszkowskim i zawierciańskim.

Powiatowe przeglądy odbędą się w siedzibach współorganizatorów:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Siewierzu (powiat będziński) 29 lipca

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie (powiat częstochowski) 2 sierpnia 

Miejski Dom Kultury w Myszkowie (powiat myszkowski) 20 lipca

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach (powiat zawierciański) 28 lipca

Karty zgłoszenia wraz z Regulaminem dostępne są na stronach internetowych wymienionych domów kultury, dla powiatu częstochowskiego dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Dodatkowe informacje można uzyskać w instytucjach kultury:

Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Siewierzu tel. 32 674 16 49

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie tel. 34 324 94 81

Miejski Dom Kultury w Myszkowie tel. 34 313 26 59

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach 32 672 94 53

Laureaci powiatowych konkursowych przeglądów zespołów ludowych wystąpią w konkursie finałowym, który odbędzie się podczas Jarmarku ludowego, ,,Gościniec Jurajski” 20 sierpnia 2022 r. na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK W Koziegłowach.

Na laureatów powiatowych konkursów czekają pamiątkowe statuetki ufundowane przez Starostów powiatowych z: Będzina, Częstochowy, Myszkowa i Zawiercia. Laureaci finałowego konkursu w Koziegłowach otrzymają nagrody pieniężne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Czekamy na zgłoszenia i życzymy wysokich not od jurorów.

,,Jurajski Festiwal Kultury Ludowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *