Rekordowy Rządowy Program Klub


Poznaliśmy wyniki tegorocznego Programu KLUB! Zwiększony, rekordowy budżet, najwyższa w historii liczba klubów objętych wsparciem oraz e-aplikacje to wizytówka tegorocznej edycji! Wśród dofinansowanych podmiotów – także kluby z Częstochowy i regionu częstochowskiego. 

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk oraz Prezes Rady Głównej KZ „Ludowe Zespoły Sportowe” Mieczysław Kazimierz Baszko ogłosili wyniki tegorocznego naboru do Rządowego Programu KLUB. Dzięki decyzji ministra o zwiększeniu budżetu z 66,5 do 69,1 mln zł wsparcie otrzyma rekordowa liczba 5 766 małych i średnich klubów sportowych – wszystkie, które podczas rekrutacji przeprowadzonej przez operatora krajowego wypełniły kryteria formalne.

– W tym roku po raz pierwszy nabór w ramach programu przeprowadził ogólnopolski operator, którym zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Ten model sprawdził się znakomicie, co zaowocowało ogromną liczbą wniosków o dofinansowanie. Dlatego właśnie zdecydowałem o zwiększeniu budżetu do 69,1 mln zł z pierwotnych 66,5 mln zł.. Dzięki temu wsparciem objętych zostanie 5766 klubów – wszystkie, które wypełniły kryteria formalne naboru. Chcemy utrzymać zasadę, aby wszystkie kluby spełniające kryteria naboru mogły się rozwijać dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki – powiedział minister sportu i turystyki podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Ministerstwo sukcesywnie zwiększa nakłady na Program KLUB – z blisko 24 mln zł w 2016 roku do 69,1 mln zł w 2022 roku. Pozwala to objąć wsparciem w ramach Programu coraz więcej małych i średnich klubów z całej Polski – w 2016 r. – 2 151, 2017 r. – 3 352, 2018 r. – 3 616, 2019 r. – 3 885, 2020 r. – 4 902, w 2021 r. – 5 172, a w 2022 roku rekordową liczbę klubów – 5766.

Program KLUB

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Historia Rządowego Programu Klub

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Oferta resortu doskonale wpisała się w zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Dzięki Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych środowisk sportowych.

W ramach ogłaszanych naborów każdego roku dotacje otrzymywało kilka tysięcy klubów sportowych: w 2016 r. – 2151, 2017 r. – 3352, 2018 r. – 3616, 2019 r. – 3885, 2020 r. – 4902, 2021 r. – 5172. W 2022 dzięki zwiększonemu budżetowi wsparciem objęta została rekordowa liczba 5766 klubów.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogły uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.

Od 2022 Ministerstwo realizuje program, wyłaniając ogólnopolskiego operatora. Pierwszym operatorem krajowym zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, które przeprowadziło rekrutację klubów do wsparcia.

Więcej informacji o rozstrzygnięciach naboru można znaleźć na stronie operatora KZ LZS: Wyniki Rządowego Programu Klub – edycja 2022

Źródło Ministerstwo Sportu

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *