W Częstochowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji


Dzień 24 lipca znany jest jako Święto Policji. W związku z tym, we wtorek 12 lipca 2022 roku, na Placu Biegańskiego w Częstochowie, odbyła się oficjalna uroczystość związana z obchodami 103. rocznicy powstania Policji Państwowej w Polsce. 

W uroczystości wzięli udział m.in. Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek oraz parlamentarzyści i włodarze samorządowi.  Tzw. dowódcą uroczystości był podinsp. Janusz Rygielski z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Uroczystość otworzyła oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podkom. Sabina Chyra-Giereś, która przybliżyła plan uroczystości. Następnie zwróciła uwagę na poświęcenie tych funkcjonariuszy, którzy podczas służby oddali życie.

– Wielu z nich oddało swoje życie w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – podkreślała. – Każdy z nich stał się dla naszej formacji synonimem bohatera, symbolem, który zasługuje na ukoronowanie. W tym momencie delegacje częstochowskich policjantów składają kwiaty na grobach funkcjonariuszy, którzy do końca wypełnili rotę ślubowania. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.

Po wstępnych słowach podkom. Chyry-Giereś dokonano przeglądu pododdziałów policji, wzniesiono flagę Polski i odegrano hymn państwowy. Później Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn przywitał zaproszonych gości, a także wygłosił mowę, podczas której docenił wysiłek, jaki w codzienną służbę wkładają częstochowscy policjanci.

– Mija właśnie 6 miesięcy – mówił mł. insp. Dariusz Kiedrzyn – odkąd powierzono mi pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. Nie ukrywam, że wiązało się to z dużą obawą. Obawą wzięcia na barki odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców tak dużego miasta i powiatu, ale także z obawą, dotyczącą kierowania tak dużą jednostką. Jednostką, którą bardzo dobrze poznałem przez 21 lat pracy w niej. Wiem, jak służba tutaj potrafi być trudna i wymagająca. Spotkałem się ponownie z częstochowską kadrą, a jednocześnie przypomniałem sobie, jak dobrze pracują częstochowscy policjanci. Jestem przekonany, że z tak zaangażowanymi i doświadczonymi funkcjonariuszami jak wy wspólnie odniesiemy wiele sukcesów w różnych obszarach naszej służby, dbając jednocześnie o właściwy poziom bezpieczeństwa naszego miasta i powiatu powiedział mł. insp. Dariusz Kiedrzyn.

Po przemówieniu komendanta częstochowskiej policji nastąpił uroczysty przejazd pododdziału policji konnej, a także wręczenie nominacji na kolejne, wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnień dla pracowników cywilnych. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

Słowa uznania i podziękowania za oddaną służbę w imieniu sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kultury Szymona Giżyńskiego przekazała dyrektor biura posła Grażyna Matyszczak. Chciałabym dodać od siebie, jako kobieta, że wyrazy szacunku i uznania należą się wszystkim paniom – zaznaczyła. – Kobietom w mundurach, które dla mnie zawsze będą wyjątkowe. Jest to zawód bardzo trudny dla kobiety, stąd też szczere i serdeczne podziękowania dla pań.

Po przemówieniach gości złożono kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a uroczystość zakończono ,,odprowadzeniem” sztandaru.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.