WYBORY PARLAMENTARNE. Pohorecka i Majer – kandydatami PiS do Senatu


Prawo i Sprawiedliwość do Senatu w najbliższych wyborach z Częstochowy i okręgu częstochowskiego wystawiło dwóch swoich kandydatów. Z miasta Częstochowa o mandat zawalczy radna Miasta Częstochowy Monika Pohorecka, z powiatów regionu częstochowskiego – obecny senator Ryszard Majer.

 

Monika Pohorecka od wielu lat jest radną Częstochowy z Prawa i Sprawiedliwości, wieloletnim członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W Radzie Miasta pracuje w komisjach: Zdrowia i Pomocy Społecznej i Edukacji. Była przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, ale w ubiegłym roku – bez żadnej przyczyny – głosami lewicowych radnych PO i SLD  została z funkcji odwołana. Pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, od 2020 roku jest wiceprezesem Spółki Skarbu Państwa – Jurajski Agro Fresh Park.

Monika Pohorecka jest bardzo aktywna społecznie, otwarta na sprawy i problemy mieszkańców. Jak napisała na swoim fan page’u: ,,inicjuje i współorganizuje różnego rodzaju akcje pomocowe, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi na terenie Częstochowy, których podstawowym celem jest szeroko rozumiana pomoc w wielu obszarach życia społecznego i rodzinnego. Odważnie i skutecznie staje po stronie skrzywdzonych, tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, konkretnych środowisk i grup zawodowych. Dalej chce pracować i wspierać rozwój Częstochowy, stąd decyzja o ubieganiu się o mandat Senatora RP.”

Warto dodać, że Monika Pohorecka nie boi się stawić czoła sprawom trudnym. Jako pierwsza poinformowała opinię publiczną o słynnej kradzieży danych osobowych w MOPS w Częstochowie, do której doszło w związku z głosowaniem w budżecie obywatelskim. Afera światło dzienne ujrzała dzięki odwadze Moniki Pohoreckiej, która ujawniła nieuczciwy proceder w lutym w 2021 roku. Została za to oskarżona przez dyrektor MOPS Małgorzatę Mruszczyk. Sprawę w Sądzie Monika Pohorecka wygrała.

 

Ryszard Majer – senator  IX i X kadencji. Zawodowo związany z polityką i pomocą społeczną od kilkunastu lat.

Od 1999 roku szef Oddziału Zamiejscowego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Był także dyrektorem Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach. W latach 2007-2010wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zabiegał o regulacje prawne ograniczające wykluczenie społeczne i budujące profesjonalizm kadr pomocy społecznej. W latach 2006 -2009 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, m.in. przewodniczący Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządowych. W latach 2009-2010 pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy odpowiedzialny m.in. za sprawy społeczne, w ramach których kierował zespołem zadaniowym ds. Częstochowskiego Programu Wsparcia Seniorów, który zakończył prace Programem na Rzecz Wsparcia Częstochowskich Seniorów. Wdrażał programy specjalne zwiększające liczbę usług rehabilitacyjnych na terenie miasta oraz rozwijające opiekę medyczną w przedszkolach. W latach 2010-2014 radny miasta Częstochowy oraz Przewodniczący Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, gdzie dbał o to, by ceny usług komunalnych w mieście i regionie były jak najniższe. Od 2011 społecznie pełni funkcje Rzecznika Praw Osób Starszych udzielając informacji, porad, promując rozwiązania pro senioralne na terenie całego województwa Organizator bezpłatnych kursów komputerowych dla osób starszych, a także konkursów promujących aktywność seniorów. Inicjator i pomysłodawca Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze w Częstochowie oraz Kalendarza Pracownika Socjalnego – jednego z pierwszych branżowych wydawnictw adresowanych do tej grupy zawodowej. Obecnie wykładowca w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie w Zakładzie Pracy Socjalnej i Nauk o Zdrowiu. Zaangażowany także w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, gdzie w przewodniczy Zespołowi ds. Rozwoju Miejskiego Ośrodka, podejmując m.in.: kwestie jakości realizowanych usług, standaryzacji pracy socjalnej, rozwoju kadry pracowników socjalnych, badania satysfakcji klienta.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *