Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Jurajski Sieraków w Lipcu rozpoczęło warsztaty taneczne w ramach projektu ,,Taniec zapisany Tradycją‘’


Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Jurajski Sieraków w Gminie Przyrowie w lipcu bieżącego roku rozpoczęło warsztaty taneczne w ramach projektu ,,Taniec zapisany Tradycją”.  Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Na projekt składa się cykl spotkań warsztatowo-edukacyjnych związanych z poznawaniem folkloru i obyczajów własnego narodu. Program warsztatów obejmie praktyczną naukę i wykłady o tematyce poszczególnych tańców regionalnych i narodowych. Zajęcia obejmą podstawowe zagadnienia z polskiej kultury, kompozycji tańca ludowego, folkloru tanecznego wybranych regionów Polski i tańców narodowych .

– Dzięki zaangażowaniu Pana Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Jurajski Sieraków przystąpiło przez Narodowe Centrum Kultury do współorganizacji projektu z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Taniec zapisany tradycją ‘’. Pan wiceminister Szymon Giżyński otoczył nasz projekt opieką za co ogromnie dziękuję w imieniu dzieci i młodzieży – uczestników projektu. Jak widać po liczebności dzieci uczęszczających na warsztaty temat był odpowiedni i bardzo potrzebny. Tradycja ma w sobie wiele wartości, o które trzeba czego szkoda byłoby stracić – mówi prezes Stowarzyszenia Bożena Miedzińska.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w warsztatach tańca ludowego regionalnego. – Warsztaty przebiegły w cudownej atmosferze, dzieci starsze uczyły maluchy, tym samym nastąpiła wspaniała integracja – dodaje Bożena Miedzińska.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *