Wsparcie Domów Dziecka w okolicy Cementowni Rudniki Cemex, w ramach Wolontariatu Pracowniczego


Pomieszczenia Domu Dziecka „Promyk” w Rędzinach zostały odświeżone w ostatnią sobotę września. To zasługa wolontariuszy, którzy pomalowali w budynku ściany i sufity. Przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro uczestnicy projektu posadzili także krzewy i drzewa na terenie otaczającym placówkę w Rędzinach oraz Chorzenicach. Prace zostały zrealizowane w ramach akcji wolontariatu pracowniczego Cemex Polska.

 

Projekt wolontariacki „Pędzlem i wałkiem” był inicjatywą pracowników Cemex Polska, którzy zaangażowali się w prace na terenie Domu Dziecka w Rędzinach, odmalowując ściany i sufit pomieszczenia.

Zadania uczestników projektu nie ograniczały się do samego malowania. Zanim w ruch poszły pędzle i wałki, wolontariusze przeprowadzili niezbędne prace przygotowawcze, w tym gipsowanie i gruntowanie ścian, a po zakończonym malowaniu uporządkowali pomieszczenia.

Dodatkowo, dzięki współpracy z Fundacją Aeris Futuro, przy budynku Domu Dziecka w Rędzinach i Chorzenicach posadzone zostały drzewa i krzewy owocowe.

– Dzięki pracy wolontariuszy, wnętrze budynku zostało odświeżone i już cieszy oczy naszych podopiecznych. Także zieleń wokół domu, w postaci nowych drzew i krzewów, jest pięknym prezentem w naszym ogrodzie. Dziękujemy pomysłodawcom projektu, jak i wszystkim osobom uczestniczącym w sobotnich pracach, za bezinteresowne wsparcie naszej placówki – mówi Wojciech Główczyński, dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach.

Środki na realizację projektu zostały pozyskane w Konkursie dla Wolontariuszy Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”. W ramach konkursu organizowanego przez Fundację, pracownicy firmy Cemex Polska mogą pozyskiwać fundusze na działania poprawiające jakość życia lokalnych społeczności. Przyznane granty umożliwiają realizację inicjatyw z zakresu edukacji, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, czy innowacji społecznych i środowiskowych.

– Pracownicy Cemex współtworzą swoje lokalne społeczności, a tym samym zdają sobie sprawę z potrzeb, jakie mają ich sąsiedzi. Dzięki tej wiedzy mogą aplikować o środki przyznawane przez Fundację Cemex, a następnie realizować projekty, które stanowią realne wsparcie dla osób zamieszkujących w otoczeniu zakładów Cemex. Nasza Fundacja z radością wspiera takie inicjatywy. Cieszymy się, że tym razem nasi wolontariusze mogli wesprzeć podopiecznych Domu Dziecka w Rędzinach oraz Chorzenicach – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

To nie pierwszy projekt wolontariatu pracowniczego Cemex Polska, zrealizowany na rzecz chorzenickiego Domu Dziecka. Między innymi w 2021 roku wolontariusze utworzyli ogród edukacyjny na terenie otaczającym placówkę.

O Fundacji Cemex „ Budujemy Przyszłość”

Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” powstała z myślą o wspieraniu i współtworzeniu inicjatyw społecznych, podejmowanych przez społeczność lokalną w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne Cemex – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Najważniejszymi filarami działalności Fundacji Cemex są: Konkurs Grantowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka Pomysłów” oraz Konkurs dla Wolontariuszy Cemex Polska.

Działalność Fundacji jest częścią Globalnej Strategii Wpływu Społecznego Cemex i koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Podziel się:

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *