EKOGIMNA. OZE. 376 instalacji


Mieszkańcy Gminy Żarki już korzystają: 208 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 982,58 kw., 116 instalacji kolektorów słonecznych, 42 kotłów na pellet, 10 pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

– Mieszkańcy otrzymywali grant na zamontowanie instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstw domowych – informuje Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki. – Łączna liczba to 376 instalacji. Wpłyną znacząco na poprawę jakości powietrza, ograniczenie niskiej emisji oraz redukcję gazów cieplarnianych i pyłu zawieszonego PM10.

Warto podkreślić, że Gmina Żarki zrealizowała w sumie 3 duże projekty, gdzie interwencja funduszy wpływa na ochronę atmosfery (łącznie wykonano 939 instalacji).

Zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki” finansowany z RPO WSL 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– To zadanie było finansowane ze środków unijnych, ale z krajowych przez cały czas obsługujemy w ramach Programu Czyste Powietrze. Zainteresowani mogą uzyskać nie tylko obsługę, ale i wiedzę, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i rozliczenie dotacji – dodaje burmistrz K. Podlejski.

RED

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *