PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ. Ciekawostki przyrodnicze z Gminy Koniecpol


Koniecpol to nie tylko bogata historia i wielkie tradycje historyczne, ale również atrakcyjny teren turystyczny i wypoczynkowy o urozmaiconych warunkach naturalnych szczególnie dla osób zainteresowanych turystyką ekologiczną. Pozwala to na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i upodobań turystów, szczególnie w okresie letnim, ze względu na warunki geograficzne i klimatyczne, bogatą szatę roślinną, przepiękne lasy, łąki i rzeki, walory krajobrazowe i ukształtowanie terenu z niewielkimi wzniesieniami. Różnorodność plenerów, a także bliskie położenie Pilicy stanowi idealne warunki do odpoczynku, wytchnienia i relaksu w pięknych „okolicznościach przyrody”.

 

Dolina rzeki Pilicy sprzyja czynnemu wypoczynkowi i jest świetnym miejscem na spacery, wycieczki rowerowe, jazdę konną, narciarstwo biegowe i wiele innych form aktywności. Ze względu na dużą ilość ścieżek leśnych i wytyczonych tras, okolice Koniecpola idealne są do uprawiania nordic walking i kolarstwa przełajowego.

Atrakcją turystyczną jest niewątpliwie rzeka Białka oraz wspomniana rzeka Pilica z kajakowym szlakiem wodnym, liczne stawy rybne oraz dwa zalewy: rekreacyjny i drugi, będący „rajem” dla wędkarzy. Cisza i spokój oraz urokliwe zakątki sprzyjają łowieniu ryb. Wędrując z biegiem rzeki można natknąć się na kolejne wspaniałe miejsca do wędkowania. Na szczególną uwagę zasługuje urozmaicone zagospodarowanie terenu nad zalewem przy ulicy Armii Krajowej z urządzeniami dla najmłodszych i małą architekturą do rekreacji, alejkami spacerowymi, altanami biwakowymi, placem zabaw o tematyce wodnej, boiskami do siatkówki plażowej, podestami do łowienia ryb. To naprawdę piękne okolice, które zadziwiają swą naturalnością.

O walorach krajobrazowo-przyrodniczych świadczą również rozległe kompleksy leśne z licznymi pomnikami przyrody, obszarami chronionymi i użytkami ekologicznymi, będące miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków, roślin, ptaków oraz innych zwierząt. Otaczające gminę lasy o bogatym drzewostanie przyciągają amatorów jagód, grzybobrania, myślistwa i obserwatorów przyrody. Można tu odpoczywać na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych Nadleśnictwa Koniecpol. Nie sposób tam zabłądzić, bo orientację ułatwiają tablice informacyjne.

W pobliżu miejscowości Radoszewnica występuje Rezerwat Leśny „Borek” z bogatą roślinnością i licznymi miejscami żerowania zwierząt oraz dogodnymi miejscami lęgowymi. Obiekt ten spełnia wybitną pod względem biologicznym rolę w krajobrazie, stąd istotne znaczenie tego terenu w skali regionu.

Ciekawostką ekologiczną jest przebiegający przez teren gminy Koniecpol korytarz ekologiczny, który bezpośrednio łączy się z obszarem węzłowym o randze międzynarodowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Wiele tu pięknych i malowniczych krajobrazów, ale również interesujących zabytków i miejsc związanych z wydarzeniami z dziejów Polski. Z historią Koniecpola wiążą się dzieje pięciu rodów: Koniecpolskich, Walewskich, Lubomirskich, Czapskich oraz Potockich.

Ciekawe trasy turystyki pieszej i rowerowej pozwalają na poznanie okolicy i najciekawszych miejsc i zabytków, do których należy cenny architektonicznie Kościół Trójcy Świętej z XVII w., a w nim zabytkowe organy, piękne barokowe ołtarze, rzeźby. Kościół został wybudowany przez Stanisława Koniecpolskiego, kasztelana krakowskiego i Hetmana Wielkiego Koronnego. Na cmentarzu parafialnym warto zobaczyć kaplicę ze starym drewnianym ołtarzem i wiele zabytkowych nagrobków.

Na terenie Nadleśnictwa Koniecpol znajduje się wiele innych miejsc historycznych związanych z Insurekcją Kościuszkowską, Powstaniem Styczniowym czy II wojną światową.

 

Liliana Bielas-Kostyra

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *