W tym tygodniu na Jasnej Górze:


Pielgrzymki: OHP (25 V), Wolontariuszy (26 V), ZHP (26-28 V), Kat. Stow. Civitas Christiana (26-27 V), Ogólnopolska Strażaków PSP i OSP (27 V), Młodych z Radiem Maryja (27 V), Kupiecka (28 V). Dotrze 368. Łowicka Piesza Pielgrzymka (27 V). Odbędzie się koncert oratoryjny Magnificat de Claromontana (28 V), nocne czuwanie „Z bł. Prymasem w Domu Matki” (27/28 V) oraz otwarcie plenerowej wystawy „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”. 27 V – 10 paulińskich diakonów otrzyma święcenia kapłańskie.

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków

 

  1. Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków odbędzie się 27 maja. To wielkie święto dla zawodowych i ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Honorowy patronat nad pielgrzymką objął prezydent RP Andrzej Duda.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.45 złożeniem meldunku i przeglądem pododdziałów na Placu Biegańskiego. Wezmą udział kompanie reprezentacyjne: Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz strażaków z Ukrainy.

Po złożeniu wieńca pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego strażacy przy akompaniamencie orkiestry OSP Mykanów i asyście kompanii honorowych przejdą Alejami NMP na Błonia Jasnogórskie, gdzie o godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. w intencji polskich strażaków. Eucharystii  przewodniczyć ma bp Romuald Kamiński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Strażaków.

Pielgrzymka nawiązuje do okresu przedwojennego, kiedy to 18 VI 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Złożono wówczas jako wotum ryngraf z wygrawerowaną rotą ślubowania, w podziękowaniu za dotychczasową opiekę oraz ślubowaniem druhów Maryi Jasnogórskiej. Kolejne  pielgrzymki organizowane były w latach: 1991, 1992, 1999, 2005, 2010 i 2015r.

 

  1. Łowicka Piesza Pielgrzymka

 

  1. Łowicka Piesza Pielgrzymka dotrze na Jasną Górę w sobotę, 27 maja, ok. godz. 14.30. Przy dźwiękach wygrywanych przez kapelę łowicką i strażacką orkiestrę dętą pątnicy zatańczą pod pomnikiem kard. Wyszyńskiego i udadzą się na Mszę św. o godz. 15.30 do kaplicy matki Bożej.

Pielgrzymka odbywa się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Pierwszy raz wyruszyła po cudownej obronie Jasnej Góry w 1656 r. i tradycja ta nieprzerwanie trwa nadal. Przez Paulinów nazywana jest „jaskółką” pieszego pielgrzymowania, bo dociera tu jako jedna z pierwszych w danym roku, zawsze  przed Zesłaniem Ducha Św.

Pątnicy proszą o dar powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

W tym roku w pielgrzymce idzie około 250 osób. W ciągu 6 dni marszu, pokonają ok. 200 km, trasa podzielona jest na odcinki po 30-40 km dziennie.

 

„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” – nowa wystawa (otwarcie 27 V)

 

Uroczyste odsłonięcie plenerowej wystawy „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” odbędzie się 27 maja o godz. 9.00, w przededniu rocznicy śmierci bł. Prymasa Wyszyńskiego. Dużych rozmiarów fotogramy umieszczone zostaną na murach klasztornych od strony tzw. Bramy Papieskiej „Totus Tuus”.

Ekspozycja przybliża maryjny wymiar drogi trzech wielkich Polaków – miłośników Matki Najświętszej: Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, bł. Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, który wszystko postawił na Maryję i św. Jana Pawła II, papieża, oddanego całkowicie Maryi – TOTUS TUUS. Otwierać ją będzie przypomnienie dziedzictwa maryjnego prymasa Hlonda, które stanowi kluczowy punkt odniesienia służby pasterskiej jego następcy kard. Wyszyńskiego.

Na wystawę składa się 19 plansz ze zdjęciami tych trzech wielkich postaci Kościoła, fragmentami ich maryjnego nauczania, będącego przesłaniem dla Polaków, jest także kalendarium życia i posługi każdego z nich.

 

Koncert oratoryjny Magnificat de Claromontana  

Koncert oratoryjny „Magnificat de Claromontana” odbędzie się 28 maja o godz. 19.30 w Bazylice. Utwór to wotum dziękczynne za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego napisany przez Tadeusza Melona – skrzypka, kompozytora i aranżera, absolwenta Akademii Muzycznej w Łodzi.

Koncert ma na celu upamiętnienie postaci Prymasa Tysiąclecia oraz promocję wartości, które odgrywały najważniejszą rolę w jego życiu: umiłowanie Ojczyzny, wierność Kościołowi oraz szacunek dla ludzkiej godności. Wydarzenie odbędzie się w dniu patrona UKSW – Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jest związane z działalnością Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. Oprócz koncertu przewidziana jest konferencja na temat wolności religijnej.

Z bł. Prymasem w Domu Matki – kolejne nocne czuwanie

Kolejne czuwanie „z bł. Prymasem w Domu Matki” odbędzie się 27/28 maja. Modlitwę poprowadzi Instytut Prymasa Wyszyńskiego, którego członkinie podjęły taką nocną modlitwę od 1982 r., od roku jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, w rok po śmierci kard. Wyszyńskiego. Wówczas była to przez lata modlitwa o jego rychłą beatyfikację, teraz wypraszają za przyczyną błogosławionego łaski dla Kościoła i Polski, z nadzieją na jego kanonizację.

28 maja to data śmierci Prymasa Wyszyńskiego, który życie i posługiwanie Bogu i Kościołowi związał z Maryją Jasnogórską. O Jasnej Górze powiedział, że „tutaj rozstrzygały się trudności, tutaj przychodziły światła, tutaj rodziły się zwycięstwa”.

Tegorocznej nocnej modlitwie w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze towarzyszą słowa „W Maryi pomoc”. Zgłębiane jest dziedzictwo błogosławionego w 70. rocznicę złożenia jego osobistego aktu oddania Matce Bożej i rozpoczęcia Apelu Jasnogórskiego.

Czuwanie rozpocznie się tradycyjnie Apelem Jasnogórskim o 21.00 i potrwa do 1.00 w nocy.

 

Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

 

  1. Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbędzie się 26-27 maja. Łacińskie słowa Civitas Christiana oznaczają „społeczność chrześcijańską”, czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Dotyczy ona trzech podmiotów życia publicznego: człowieka jako obywatela, społeczeństwa i narodu oraz państwa. Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną. Do jej najważniejszych projektów należy m.in. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej czy Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Patronem wspólnoty jest bł. Prymas Wyszyński. Pielgrzymki na Jasną Górę organizowane są od 1981 r. w pobliżu daty jego śmierci.

W programie pielgrzymki zaplanowano m.in. w piątek 26 maja o godz.17.30 – nabożeństwo majowe pod figurą Maryi Niepokalanej na placu przed Szczytem, modlitwę przed pomnikiem bł. Prymasa Wyszyńskiego i w Sali Papieskiej ok.18.15 koncert „Wszystko co Polskę stanowi Stefan kard. Wyszyński” z udziałem wybitnej polskiej śpiewaczki Katarzyny Suskiej-Zagórskiej. Głównym punktem pielgrzymki będzie sobotnia Msza św. o godz.14.00 celebrowana w Bazylice pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

 

Pielgrzymka OHP

 

  1. Pielgrzymka OHP odbędzie się 25 maja. Udział w niej wezmą przedstawiciele Komendy Głównej OHP, Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP. Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży. Msza św. sprawowana będzie o godz.16.00 w Bazylice.

Jak podkreśla Piotr Modzelewski, Zastępca Komendanta Głównego, pielgrzymki na Jasną Górę to ważny element w kształtowaniu duchowości młodych ludzi.

Patronem Ochotniczych Hufców Pracy jest św. Jan Paweł II, bo korzenie tej jednostki wspomagającej kształcenie i wychowanie młodzieży sięgają 1935 r. i Junackich Hufców Pracy. Z junakami w 1938 r. modlił się na Jasnej Górze Karol Wojtyła.

Pielgrzymka Wolontariuszy

  1. Pielgrzymka Wolontariuszy na Jasną Górę odbędzie się 26 maja. Jest organizowana przez Fundację dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II.

Celem pielgrzymki jest promocja wolontariatu, duchowe wzmocnienie uczestników oraz integracja środowiska wolontariuszy, czyli osób, które charytatywnie i dobrowolnie angażują się w różne dzieła społeczne.

Głównym punktem pielgrzymki będzie Msza św. w Kaplicy Matki Bożej sprawowana o godz. 11.00.

 

Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego

 

  1. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 26-28 maja, pod hasłem: „Chcę iść za Tobą!”. Powitanie harcerzy przez Paulinów w piątek o godz. 20.30.

W planie m.in. Msze św. w Bazylice (27.05.g.16.00) i Kaplicy Matki Bożej (28.05.g.9.30) Droga Krzyżowa oraz okolicznościowy apel w Sali Rycerskiej.

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja

  1. Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja pod hasłem „Jestem w Kościele” odbędzie się 27 maja. Jak twierdzą organizatorzy, jest to inicjatywa mająca na celu integrację młodego pokolenia, środowisk młodzieżowych, wspólnot i również duszpasterzy z młodzieżą, która jest im powierzona.

Początek o godzinie 16.00. W planie m.in. koncert zespołu „Wyrwani z Niewoli” oraz „Exodus 15”. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św.  o godz.18.30 sprawowana przez bp. Jacka Kicińskiego z Wrocławia.

 

Pielgrzymka Kupiecka

  1. Pielgrzymka Kupiecka odbędzie się 28 maja. Początek o godz. 12.00 pod pomnikiem o. Augustyna Kordeckiego. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki będzie Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o 12.30.

 

Rekolekcje eucharystyczne

 

W piątek, 26 maja Mszą św. o 18.30 rozpocznie się kolejna edycja Jasnogórskich Rekolekcji Eucharystycznych, których celem jest odkrywanie na nowo przez ludzi wierzących Mszy św. Trzydniowe skupienie prowadzi o. Zbigniew Ptak. Rekolekcje są bezpłatne, nie trzeba się zapisywać i można dołączyć w dowolnym momencie.

Zespół Biura Prasowego @JasnaGóraNews

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *