W Konopiskach można zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzęta


22 maja br. (poniedziałek) Urząd Gminy Konopiska opublikował informację o możliwości zgłaszania szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w tym dziki. Zgłoszenia dokonują właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda. Właściciel powinien zgłosić to w formie pisemnej: dzierżawcy albo zarządzającemu obwodem łowieckim lub w przypadku terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Przebieg granic obwodów łowieckich i obszarów z nich wyłączonych zostały określone w Uchwale Nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

 

Na terenie gminy Konopiska swój zasięg mają obwody nr 44, 45, 46, 56 i 57 (Szczegółowy opis granic obwodów i wyłączeń można sprawdzić w załącznikach do ww. uchwały), które są dzierżawione przez następujące Koła Łowieckie z siedzibami:

– Koło Łowieckie „Ryś”, ul. Rędzińska 66, 42-200 Częstochowa

– Koło Łowieckie „Lis” Herby, ul. Witosa 4/7, 42-714 Lisów

– Koło Łowieckie „Cietrzew”, ul. Częstochowska 149, 42-274 Konopiska

W celu szczegółowego sprawdzenia czy szkody zostały wyrządzone na działce leżącej w obszarze dzierżawionym przez koło łowieckie lub w obszarze wyłączonym podlegającym pod Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego należy wejść na stronę https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/webappviewer/index.html?id=55a6471a9daf4548b929209744c0b48a. Wniosek powinien zawierać:

-Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

– wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

– wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

W związku z powyższym odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

-dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu

-Skarb Państwa

Źródło: Gmina Konopiska

Foto: GK

DG

 

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *