Dzień Strażaka w Kłobucku


18 maja 2023 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku wspólnie Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Kłobuckiego obchodziła Święto Strażaka. Z tej okazji zasłużonych druhów uhonorowano odznaczeniami i awansami.

 

W uroczystości uczestniczyli: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński; senator Ryszard Majer; wicewojewoda śląski Robert Magdziarz; prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Tomasz Bednarek; śląski komendant Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, generał Jacek Kleszczewski; wójtowie i przede wszystkim druhowie PSP w Kłobucku oraz jednostek OSP powiatu kłobuckiego. Łącznie wystawiono 32 sztandary. Goście podkreślali, że szpaler kilkunastu nowych samochodów przed remizą, które jednostki otrzymały w ostatnich kilku latach, unaocznia jak wielki wkład w podnoszenie jakości sprzętu ratowniczego miał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gospodarz uroczystości – komendant PSP w Kłobucku, mł. bryg. Karol Wers, dziękując gościom i strażakom za przybycie na wspólne świętowanie, wyraził radość z dużego rządowego wsparcia jednostek strażackich i pomoc w pozyskaniu nowoczesnego sprzętu ratowniczego, niezbędnego w codziennej służbie strażackiej.

Wiceminister Szymon Giżyński: patriotyzm i odpowiedzialność za Polskę współczesnej wspólnoty strażackiej przyrównał do postawy i systemu wartości polskich zaścianków szlacheckich. – O sprawności operacyjnej decyduje hierarchia, ale także wiara i treść ideowa, które od setek lat, w formacjach broniących Ojczyzny, wyrażają się patriotycznym credo: „Bóg Honor Ojczyzna”. Ważne jest i to, że w naszej patriotycznej wspólnocie przemawiamy do siebie pięknym, ceremonialnym językiem; posługujemy się hasłami, które są nam bliskie i są przesłaniem Państwa działalności: ,,Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, czy, żarliwie przywoływane za wstawiennictwem Państwa Patrona, św. Floriana: ,,Tyle samo powrotów, ile wyjazdów”. Zawierzenie i gorliwość religijna i modlitewna, głęboko umiejscowione w sercu, przejawiają się w Państwa sposobie i stylu życia, i oznaczają jedność patriotyzmu i wiary – mówił wiceminister Szymon Giżyński. Podkreślając rolę straży pożarnej, zauważył, że dzisiaj jej podstawą jest szeroko pojęte bezpieczeństwo Polski. – Jesteście do tej roli znakomicie przygotowani. Oczekiwania, że będziecie dobrze wyposażeni przez państwo polskie, w dzisiejszym kształcie jego odpowiedzialności, w każdym wymiarze, także tych wspaniałych samochodów, które tu stoją, i sprzętu, w który są one wyposażane – są spełniane. To jest płaszczyzna, która łączy nas w trosce o współodpowiedzialność, ale i możliwość pokazania, że ta troska jest po to, żebyście Państwo wiedzieli, że za Wami stoi silne polskie państwo, które Was nigdy nie opuści i zawsze Was będzie wspomagać na placu boju i w służbie – stwierdził wiceminister Szymon Giżyński.

Senator Ryszard Majer też sięgając do przeszłości, zacytował kronikarza Wincentego Kadłubka, którego 800. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. – Wincenty Kadłubek przed 800 laty zostawił nam polityczny testament o tym jaka powinna być Rzeczypospolita. Mówił to, co także dzisiaj powinno być programem politycznym. O patriotyzmie mówił, że jest to miłość do Ojczyzny i każdy Polak powinien traktować Ojczyznę jako matkę, ale też jako podopieczną, bo ojczyzna jest nam dana, ale gdy przychodzi czas, musimy jej bronić. W różnoraki sposób: począwszy od dnia codziennego i codziennej pracy po akty bohaterskie, kiedy i jeśli przyjdzie na to pora. Wincenty Kadłubek mówił także o urządzeniu Rzeczypospolitej, o tym jakie ma być prawo i jaka sprawiedliwość. Prawo musi być jasne, ma być czytelne, a sprawiedliwość powinna brać w ochronę najsłabszych. Niech testament mistrza Kadłubka będzie drogą dla Waszej formacji – mówił senator Ryszard Majer.

Generał Jacek Kleszczewski podkreślił wspólnotowość Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, które razem dbają o bezpieczeństwo i wspólnie potrafią świętować. – To jest ogromny zaszczyt być z Wami i świętować z Wami. Dziękuję też stronie prezydialnej, bo ci ludzie, którzy przyjęli Wasze zaproszenie, to Wasi przyjaciele, w różnych formach, w różnych aktywnościach i różnymi sposobami wspierają nas – Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Bo gdyby nie państwowe dotacje obecnego rządu, nie widzielibyśmy tego szpaleru nowych samochodów. To trzeba podkreślić, bo bywam na różnych uroczystościach i ktoś opowiada, że kiedyś to było… Pewnie było, tylko ja tego nie widziałem. A teraz po prostu jest. Są ogromne pieniądze, o których mówił pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek. To jest najbardziej szczodry dla strażaków Fundusz w Polsce, który dzieli się z nami, bo wie, że druhowie te pieniądze wydadzą dobrze, bo pieniądze zainwestowane w bezpieczeństwo są najważniejszym wsparciem, które ma realny wpływ na nasze życie i bezpieczeństwo – powiedział komendant Jacek Kleszczewski, wyrażając jednocześnie wdzięczność strażakom za ich odpowiedzialną i ciężką służbę.

 

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *