Świadczenia ratownicze dla strażaków OSP gminy Krzepice


POWIAT KŁOBUCKI / KRZEPICE.  Podniosła atmosfera towarzyszyła uroczystości wręczenia świadczeń ratowniczych 33 druhom z jednostek OSP gminy Krzepice w powiecie kłobuckim. Wydarzanie miało miejsce w remizie OSP Zajączki Drugie.

 

Zasłużone świadczenia, za 25 lat służby strażackiej, należne z tytułu nowej ustawy, wręczyli: Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Szymon Giżyński; Senator RP Ryszard Majer; Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz; Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Karol Wers, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia. Trzeba dodać, że możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł dała Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych.

Podziękowania za organizację wydarzenia, ale nade wszystko za ofiarną służbę panów strażaków przekazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński.

– Żadne motywy tego spotkania nie mogą być kwestionowane i wszystkie powody, dla których Panowie tutaj jesteście, są motywami szlachetnymi, bo świadczą o waszej nieskazitelnej służbie. Służbie znakomitej, która przecież w życiu każdego z Panów musiała ocierać się o sytuacje trudne i niebezpieczne. I za to, decyzją rządu, dziękuje Wam cała społeczność. Ludzie, sąsiedzi, mieszkańcy, którzy Was podziwiali, ufali i z którymi razem współtworzyliście to, co w lokalnej wspólnocie jest najważniejsze. A są to zaufanie, wzajemna ofiarność – tak cenne, że korygowane z dnia na dzień sąsiedzką troską. Ze strony rządu natomiast jest wyjątkowa dbałość o Państwa zdrowie i poczucie spokoju Państwa i Państwa bliskich, co wyraża się pomocą w pozyskaniu niezbędnego sprzętu, zapewniającego pełnienie służby w warunkach godnych i najbezpieczniejszych. Państwo, jako liderzy społeczności lokalnej, pełniliście w każdym roku swojej służby wielką rolę w umacnianiu więzi w swoich społecznościach, wspólnotach, tym samym w umacnianiu uczuć patriotycznych, dając wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Za to serdecznie dziękuję – powiedział Wiceminister Szymon Giżyński.

Głos zabrał również Senator RP Ryszard Majer, który podkreślił, że obietnice składane w trosce o strażaków zostały spełnione.

– Dzisiaj materializujemy zamiar poprzedniego roku, udało się. Mamy drodzy Państwo dobrą regulację prawną, która przyznaje Wam świadczenia i przyznaje świadczenia wszystkim, którzy służyli w Ochotniczych Strażach Pożarnych w całym kraju. To jest duży wydatek dla Państwa, ale jest wydatek potrzebny, bo zostaliście Panowie docenieni i wasze 25 lat służby na to zasługuje. Mam świadomość, że te środki finansowe nie są za wysokie, bo ma to wymiar symboliczny, tym nie mniej jednak drodzy Państwo zważcie, że po raz pierwszy po ponad 30 latach od transformacji doceniliśmy w sposób finansowy ten wysiłek, który wkładacie na co dzień w swoją działalność. – powiedział Senator Majer.

Swoje podziękowania skierował do uhonorowanych także wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, który pogratulował przyznanego dodatku, a także wyraził wdzięczność strażakom za pomoc w pandemii i obecną uchodźcom z Ukrainy.

– Chcę podziękować Panu Ministrowi i Panu Senatorowi, że sprawy legislacyjne poszły tak szybko i sprawnie, że dzisiaj mogliśmy wręczać zasłużone decyzje, które są odzwierciedleniem trudu i społecznej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wam druhom też chciałem serdecznie podziękować, ponieważ jak dobrze wiecie w trudnych sytuacjach zawsze można na was liczyć. Ostatnie miesiące pokazały, że walka z pandemią jak również pomoc uchodźcom z Ukrainy dała duże pole do działania dla Was, dla waszych kolegów, koleżanek, którzy dzielnie wspomagają samorządy i wspomagają również Wojewodę Śląskiego za co serdecznie dziękuję. Panu Generałowi za wszystkie działania, które zostały podjęte do tej pory chylę czoła. Życzę dużo zdrowia drodzy druhowie, aby te świadczenia były przez was brane jak najdłużej w zdrowiu i abyście mogli młodszym kolegom i koleżankom, dzieciom, gdzie się takie grupy tworzą, przekazywać swoją wiedzę doświadczenie oraz zachęcać do wspólnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Serdecznie dziękuję i gratuluję! – powiedział wicewojewoda Magdziarz.

Gratulacje złożyli także Śląski Wojewódzki Komendant PSP w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzepice Roman Kudelski, radni powiatu kłobuckiego Zbigniew Kulej i Maciej Mońka, radny miasta Krzepice Damian Pilarz oraz Redaktor Naczelna „Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *