KĄCIK OBSERWATORA PRZYRODY / Gawrony pod Jasną Górą


Kilka lat temu, w parku pod Jasną Górą, gnieździło się bardzo dużo gawronów. Na drzewach, na skraju parku, było kilkadziesiąt gniazd.

Gawrony swoje gniazda zakładają w koronach drzew w zagęszczeniu. A to może być uciążliwe dla mieszkańców lub pielgrzymów. Jak przepędzić gawrony? Otóż spacerując po parku napotkałem sokolnika z jastrzębiem. Prze kilka dni jastrząb był aktywny, zrywał się, patrolował i wydawał piskliwe dźwięki. Sylwetka i piski jastrzębia wywoływały popłoch i strach wśród ptaków. Jastrząb przyczynił się do tego, że gawrony wyniosły się same i wybrały inne drzewa na zakładanie gniazd.

 

Zdjęcie główne – jastrząb Harissa na stanowisku odstraszania.

Zdjęcie w tekście – gniazdo gawrona

Nikodem Mączyński

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *