Ma być więcej kawiarenek na pl. Biegańskiego


Miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę części placu Biegańskiego pod dwie kolejne kawiarenki letnie. Oferty można składać do 18 maja. Umowy dzierżawy mają być podpisywane na 3 sezony.

Przetarg dotyczy dwóch części placu o powierzchni łącznej 600 m kw. (2 x 300 m), z przeznaczeniem pod dwie kawiarenki letnie (spełniające wymagania opisane w zarządzeniu w sprawie zasad lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenach miasta oraz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi zarządza Prezydent Miasta.

W przypadku rozstrzygnięcia przetargu zostaną zawarte umowy dzierżawy na okres 3 lat (2022-2024), uprawniające do korzystania z gruntu do 5 miesięcy w roku (maj-wrzesień).

Stawka wywoławcza czynszu (miesięczna) została ustalona w wysokości 4 600 zł +VAT (23%) za powierzchnię 300 m kw. Wadium, które trzeba wpłacić do 17 maja, wynosi 28,5 tys. zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 9 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy i zostanie poprzedzony wydaniem przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta opinii dotyczącej złożonych ofert, które trzeba złożyć do 18 maja 2022 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, w Biurze Obsługi Interesanta (parter, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji). W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decydować będzie data ich wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.

Z dokumentami związanymi z procedurą przetargową można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.

Potencjalni oferenci muszą też uwzględnić zasady lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania ogródków gastronomicznych.

W tym sezonie będzie nadal funkcjonować kawiarenka w południowo-zachodniej części placu – przedsiębiorca ma jeszcze ważną umowę dzierżawy z miastem. Z kolei kawiarenka z boku dawnego Ratusza Miejskiego (w sąsiedztwie płyty placu Biegańskiego) działała na podstawie umowy właściciela restauracji funkcjonującej w podziemiach Ratusza z Muzeum Częstochowskim i jej dalsze działanie jest uzależnione od kontynuacji tej współpracy.

Na podstawie informacji Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM Częstochowy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *