FUNDUSZ OGŁASZA KONKURS – OCHRONA POWIETRZA


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2022 roku.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednej ochotniczej straży pożarnej nie może przekroczyć 50.000 zł,
  2. w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

Pierwszy nabór: 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.

Drugi nabór: 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.

Trzeci nabór: 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł.
  • w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków dotacyjnych.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery:

tel.: 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259, 32 60 32 244.

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *