EKOLOGICZNA GMINA / Akcja „Stop nie wypalaj traw” w gminie Poczesna


Jak co roku w marcu rozpoczęto akcję edukacyjną „STOP NIE WYPALAJ TRAW” mającą na celu zapobieganie wiosennemu wypalaniu nieużytków oraz informację o skutkach prawnych jakie grozą za takie działania.

 

Na tablicach informacyjnych Gmina Poczesna i w instytucjach rozwieszone zostały plakaty informujące o akcji. Przypominamy, że każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale jest również bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem.

Dym pochodzący z wypalania, powodując ograniczoną widoczność, bardzo często jest przyczyną wypadków i kolizji na drogach, a w konsekwencji dużych strat materialnych i osobistych tragedii. Każdy taki pożar, a co się z tym wiąże – każda interwencja sporo kosztuje .Koszt jednej interwencji wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, co rocznie, w skali kraju, daje kwoty rzędu milionów złotych. Należy także mieć na uwadze fakt, że wykorzystanie sił i środków do gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków może znacznie ograniczyć dyspozycyjność i wydłużyć czas dojazdu straży pożarnej do innego zdarzenia, w którym mogą być zagrożeni ludzie lub mienie znacznej wartości .Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych.

Trzeba pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł .Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Jeśli widzą Państwo zagrożenie prosimy o jak najszybsze zgłoszenie pod numerem – 112.

R

Fot ARiMR

Kontrolę nielegalnego procederu wypalania traw prowadzi także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnika. Nakłada nie tylko kary, ale także edukuje rolników w sprawie szkodliwości i niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą to bezmyślne wypalenie traw

 

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *