Pierwsze decyzje przyznające strażakom ochotnikom świadczenie ratownicze w ramach nowej ustawy – wydane


Komendant Miejski PSP w Częstochowie bryg. Marek Radosz 15 marca 2022 roku wydał pierwsze decyzje przyznające świadczenie ratownicze, które druhowie otrzymują z mocy nowej ustawy rządu Zjednoczonej Prawicy. Otrzymali je druhowie Ryszard Cierpiał i Janusz Mszyca z OSP Blachownia.

 

Wnioski od strażaków OSP są na bieżąco rozpatrywane przez Komendę Miejską PSP. Do komendy wpłynęło już blisko 40 wniosków.

Przypominamy, że świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł. miesięcznie przyznaje się strażakom ratownikom OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Dodatek będzie wypłacany przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65 roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Ubiegający się o świadczenie muszą udokumentować udział w akcjach.  Świadczenie będzie wypłacane tym strażakom OSP, którzy spełnili pozostałe wymagania dotyczące świadczenia ratowniczego określone ustawą z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 poz. 2490).

fot. KM PSP

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *