Częstochowskie uczelnie wspólnie dla Ukrainy


Politechnika Częstochowska wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza podjęły współpracę z Fundacją Akademicką „Na progu” działającą przy Duszpasterstwie Akademickim działającym na rzecz obu uczelni.

Na naszych oczach za wschodnią granicą kraju dzieją się wydarzenia bez precedensu w dotychczasowej rzeczywistości. Wojna rozgrywająca się w Ukrainie wymusza na Władzach Uczelni podejmowanie działań nigdy wcześniej nie realizowanych.  W sytuacji, w której obecnie znaleźli się nasi studenci z Ukrainy, żadna pomoc nie jest nadmiarowa.

W Częstochowie działają dwie duże publiczne uczelnie wyższe: Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy imienia Jana Długosza. W samej tylko Politechnice Częstochowskiej studiuje prawie 250 studentów z Ukrainy. Część z nich znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Nie otrzymują pieniędzy z domu, rodzice często znajdują się na terenach okupowanych, lub w strefie walk. Co więcej, jest u nas grupa studentów małoletnich, których staramy się objąć szczególną pomocą. Dodatkowo do studentów przyjeżdżają matki z rodzeństwem. Mamy również studentów, którzy objęli opieką małoletnie rodzeństwo, które samodzielnie przekroczyło granicę. Rodzice zostali w Ukrainie.

Od pierwszych chwil agresji Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie władze Politechniki Częstochowskiej podejmują działania na rzecz pomocy naszym ukraińskim studentom, pracownikom i ich rodzinom. Prowadzimy zbiórkę rzeczową na rzecz potrzebujących.

Politechnika Częstochowska wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza podjęły współpracę z Fundacją Akademicką „Na progu” działającą przy Duszpasterstwie Akademickim działającym na rzecz obu uczelni. W rezultacie od dnia 15 marca 2022 ruszyła akcja charytatywna wsparcia i pomocy dla potrzebujących studentów, doktorantów, stażystów, pracowników. Pozyskane środki przeznaczone zostaną między innymi na: zakup środków spożywczych, leków oraz niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na dedykowane konto Fundacji: Fundacja Akademicka „Na Progu”, ul. Kilińskiego 132, 42-218 Częstochowa, numer konta PL 63 8980 0009 2042 0098 7024 0003 (BANK: ESBANK Bank Spółdzielczy; SWIFT: GBWCPLPP; Waluta: PLN), tytuł: Darowizna.

lub za pomocą zrzutki – POMOC CZĘSTOCHOWSKIM STUDENTOM Z UKRAINY: https://zrzutka.pl/jzfcjp

Prosimy, wesprzyjcie naszych studentów oraz ich rodziny. To Wasi koledzy z grup zajęciowych, Wasi studenci i słuchacze. To młodzi ludzie, którzy kiedyś wybrali naszą Uczelnie jako miejsce wymarzonych studiów i przepustkę do lepszego życia.

Liczymy na Wasze wsparcie! Wobec tego, co dzieje się na Ukrainie nie chcemy, nie możemy i nie pozostaniemy obojętni.

 

  • Fundacja Akademicka „Na Progu” z siedzibą w Częstochowie, 42-218, ul. Kilińskiego 132, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VII Gospodarczy w Częstochowie pod numerem KRS 0000308935, NIP 5732749332, REGON 240970528.
  • Politechnika Częstochowska (Częstochowa, POLAND)
  • Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy imienia Jana Długosza (Częstochowa, POLAND)

 

Akcja odbywa się za zgodą i poparciem JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej i JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola.

 

regulamin_akcji_charytatywnej.pdf

regulamin-akcji-charytatywnej.doc

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *