Odznaczenie dla dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej


25 kwietnia 2023 roku w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, wraz z senatorem Ryszardem Majerem, w imieniu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego,wręczył Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej Iwonie Skorupie odznakę ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Spotkanie zainaugurował występ pocześniańskiej wokalistki, wychowanicy Gminnego Centrum Kultury w Poczesnej – Klaudii Ujmy, która w świetnym wykonała stylu utwór Maryli Rodowicz ,,Polska Madonna”, do tekstu Agnieszki Osieckiej.
Po uroczystym wręczeniu odznaczenia dyrektor Iwonie Skorupie, która za wyróżnienie podziękowała  wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu i senatorowi Ryszardowi Majerowi, ale także z wielką serdecznością – wszystkim pracownikom Centrum I Biblioteki Gminnej, grupa teatralnej ,,Babiniec”, działająca w strukturach Domu Kultury w Koniecpolu, zaprezentowała komediowo-satyryczny spektakl ,,Być kobietą to nie grzech”. Przez scenę przewinęły się rozmaite typy osobowości kobiecych, pochodzących z różnych sfer społecznych. Każda z nich jest inna, ale niezwykle charakterystyczna i barwna. Jedna spełniała się w polityce, inną maltretuje mąż, kolejne to: zapatrzona w siebie przysłowiowa „słodka idiotka” czy walcząca z klimakterium kobieta po pięćdziesiątce. Wszystkie odwiedzają tego samego krawca, który cierpliwie słucha ich zwierzeń… Spektakl stworzył Zbigniew Woldański – w jednej osobie: reżyser, autor scenariusza, tekstów, muzyki i scenografii. Aktorzy wykazali się brawurowym rozmachem i kunsztem artystycznym. Gromkie brawa na stojąco oraz gratulacje i podziękowania od władz gminy – przewodniczącej Rady Gminy Poczesna Iwony Choły i wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy – stały się ukoronowaniem kulturalnego wieczoru.
Odznakę ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Iwona Skorupa – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej. Jest animatorem i organizatorem życia kulturalnego w Gminie Poczesna. Zajmuję się promocją, kulturą, rekreacją i sportem. Członek Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku w Poczesnej. Pani Iwona Skorupa to przykład dobrego zarządzania i organizacji, wszechstronności i chęci współpracy. Dba o kultywowanie tradycji, a jednocześnie wprowadza szereg innowacji. Pod jej kierunkiem Gminne Centrum Kultury realizuje różnorodne projekty – pozyskuje środki zewnętrzne. To jednostka dobrze zarządzana, zorganizowana i prężnie działająca. Wszystko to łącznie stanowi gwarancję dobrej współpracy na przyszłość, zarówno w środowisku lokalnym, jak i w regionie.
Pod kierunkiem Iwony Skorupy prężnie działa pięć projektów: Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, specjalizujący się w tańcu współczesnym zespół „Takt”, Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Jesieni”, KGW „Pocześnianki” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Poczesna.
W zarządzanych przez nią pracowniach – muzycznej, plastycznej oraz kole teatralnym – zainteresowani nieprzerwanie mają możliwość rozwijania swoich artystycznych zainteresowań i talentów.
Kierowane przez dyrektor Skorupę placówki cyklicznie przygotowują szereg wydarzeń kulturalnych. Jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych, organizatorką wernisaży, wystaw, wieczorów autorskich i szeregu innych ciekawych spotkań.
– W opinii kierownictwa Biblioteki Śląskiej w Katowicach, zarządzana przez nią lokalna biblioteka, należy do najbardziej aktywnych placówek tego typu w powiecie częstochowskim.
Pani Iwona Skorupa dzięki pełnej pasji pracy artystycznej podejmuje różnorodne działania w obszarze promowania twórców i ich dokonań, edukacji kolejnych pokoleń, inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. To dzięki Jej zaangażowaniu ośrodek kultury i biblioteka publiczna pełnią bezcenną rolę w krzewieniu, upowszechnianiu oraz popularyzacji kultury i sztuki. Praca i zaangażowanie Pani Iwony Skorupy na rzecz naszej gminy Poczesna są bardzo wysoko oceniane przez Samorząd Gminy Poczesna, instytucje edukacyjne, kulturalne, sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz całą społeczność.
Iwona Skorupa została odznaczona za zasługi dla województwa śląskiego, Odznaką Honorową Primus in Agendo, jest laureatką nagrody Starosty Częstochowskiego za zasługi dla powiatu – 2022 w kategorii: edukacja, kultura, nagrodzona podczas Gali plebiscytu Dziennika Zachodniego – Osobowość Roku 2022 województwa śląskiego w kategorii kultura.
Notka informacyjna nt. dyr. Iwony Skorupy: FB Kultura Poczesna
Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *