Muzeum Częstochowskie otrzymało dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzy kolejne projekty


– Ministerstwo uznało adekwatność przedstawionych projektów zarówno w stosunku do bogactwa sztuki ludowej regionu częstochowskiego, jak i w obszarze sztuki sakralnej – w odniesieniu do artystycznej wielości wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej – powiedział ,,Gazecie Częstochowskiej” wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński.

Projekt dwuletni pn. VIII Konkurs Sztuki Ludowej Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki

Ideą konkursu Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego rzeźbiarstwa i zabawkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. Celem przedsięwzięcia jest również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego. Projekt jest kontynuacją koncepcji, która swoją pierwszą odsłonę miała w 2000 roku i od tego czasu cyklicznie jest powtarzana. Konkursy dotyczą różnych dziedzin twórczości ludowej, pozwalają na ukazanie ich różnorodności oraz na wzbogacenie zbiorów Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego. Przedsięwzięciu będą towarzyszyć warsztaty zabawkarskie oraz spektakl plenerowy. Podsumowaniem zadania będzie ekspozycja prezentująca nagrodzone i wybrane przez jury prace, wizerunek nagrody Grand Prix zostanie użyty do stworzenia puzzli.

Projekt realizowany będzie od maja 2023 roku do września 2024 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna i Gminy Miasta Częstochowy.

Projekt Karuzela z Madonnami – wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej

W ramach zadania powstanie ekspozycja, na której prezentowane będą przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej w sztukach – sakralnej, dewocyjnej, nieprofesjonalnej, naiwnej, nowoczesnej, współczesnej, inspirowanej. Skupienie się na jednym wizerunku, jednym wyobrażeniu, pozwoli na stworzenie wystawy teoretycznie homogenicznej, jednak niezwykle wymownej i różnorodnej. Dziesięciolecia, w trakcie których wizerunek MB Częstochowskiej jest powielany, wpłynęły nie tylko na jej przedstawianie, ale także symbolikę oraz ważność. Projekt jest niezwykle istotny z punktu widzenia antropologicznych badań nad historią i tradycją miasta. Może stanowić przyczynek do pogłębionych analiz i wnikliwych badań nad twórczą przeszłością ośrodka pątniczego. Prezentując znaczny wycinek artystycznej działalności, której motywem wiodącym jest wyobrażenie Czarnej Madonny, będzie zwracał uwagę na niebotyczną skalę oddziaływania wizerunku, a także wielość i oryginalność jego ujęć i wizualizacji. Wystawie będzie towarzyszył bogato ilustrowany katalog, mający na celu popularyzację zbiorów Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Wystawa prezentowana będzie w Pawilonie Wystawowym od 29 lipca do 19 listopada 2023 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Projekt Etnobotanika w muzeum – w świecie naparów, wyciągów i eliksirów

Zadanie to projekt edukacyjno-animacyjny mający na celu upowszechnienie wiedzy na temat ziół oraz ziołolecznictwa. Nawiąże do głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze ludowej tradycji zbierania, przechowywania i właściwego zastosowania roślin zielnych. Przygotowany i zrealizowany we współpracy dwóch działów naukowych Muzeum Częstochowskiego – etnografii i przyrody, będzie kompletnym kompendium wiedzy na temat botanicznych i etnograficznych znaczeń tkwiących w ziołach. Zadanie będzie miało formę cyklu spotkań, zarówno plenerowych, jak i gabinetowych, o charakterze teoretycznym oraz praktycznym. Ich uczestnicy zostaną wyposażeni w karty zielnikowe, zaznajomieni z właściwym zbiorem roślin, następnie z ich opisem oraz właściwościami. Ta część projektu zostanie skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. W ramach zajęć praktycznych wykonają oni także rysunki poznanych roślin. W ramach projektu realizowane będą również zajęcia dla rodzin oraz odbiorców indywidualnych w każdym wieku. Ich daty korespondowały będą ze świętami nierozerwalnie związanymi z magicznymi właściwościami ziół oktawą Bożego Ciała, nocą świętojańską, świętem Matki Boskiej Zielnej. W ramach zadania zorganizowany zostanie koncert zespołu Etnobotanika. Projekt zainicjowała prelekcja na temat etnobotaniki oraz warsztaty, które zostały zorganizowane w ramach Nocy Muzeów. Wówczas odbiorcy indywidualni zostali zaznajomieni z wszelkimi działaniami związanymi z zadaniem i zaproszeni na kolejne wydarzenia.

Projekt realizowany będzie od maja do października 2023 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *